Peipsiääre vald

Rahvaarv 5 373
-2%
2020
Asustustihedus 8,2 elanikku km² kohta
-1,6%
2020
Elussündide arv 47
12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 592
1%
2019
Ülalpeetavate määr 57,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 111,1 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 950
1%
2019
Registreeritud töötud 183
23%
2020