Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Valga maakond

Rahvaarv 27 962
-0,9%
2021
Asustustihedus 14,6 elanikku km² kohta
-0,9%
2021
Loomulik iive -138
-25,8%
2020
Elussündide arv 276
14,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 117
3,2%
2020
SKP jooksevhindades 224,6 miljonit eurot
-6,4%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 219 eurot
12,7%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 61,8 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!