Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Otepää vald

Rahvaarv 6 412
0,1%
2021
Asustustihedus 12,3 elanikku km² kohta
0,1%
2021
Elussündide arv 66
3,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 958
4,4%
2020
Ülalpeetavate määr 58,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 227,5 eurot
4,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 471
-2,0%
2020
Registreeritud töötud 176
4,8%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!