Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Viljandi maakond

Rahvaarv 45 877
-0,6%
2021
Asustustihedus 13,4 elanikku km² kohta
-0,6%
2021
Loomulik iive -168
-24,7%
2020
Elussündide arv 441
0,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 5 936
2,6%
2020
SKP jooksevhindades 571,3 miljonit eurot
-5,4%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 304 eurot
9,1%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 63,1 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!