Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Mulgi vald

Rahvaarv 7 372
-1,2%
2021
Asustustihedus 8,4 elanikku km² kohta
-1,2%
2021
Elussündide arv 51
13,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 044
1,6%
2021
Ülalpeetavate määr 63,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 152,8 eurot
4,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 524
-4,4%
2020
Registreeritud töötud 194
-13,0%
DETSEMBER 2021