Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Põhja-Sakala vald

Rahvaarv 7 872
-0,5%
2021
Asustustihedus 6,8 elanikku km2 kohta
-0,5%
2021
Elussündide arv 90
7,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 912
2,1%
2021
Ülalpeetavate määr 63,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 220,0 eurot
3,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 880
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 196
-13,7%
DETSEMBER 2021