Põhja-Sakala vald

Rahvaarv 7 911
-1%
2020
Asustustihedus 6,9 elanikku km2 kohta
-0,6%
2020
Elussündide arv 84
1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 871
3%
2019
Ülalpeetavate määr 60,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 177,3 eurot
6,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 994
0%
2019
Registreeritud töötud 210
46%
2020