Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Võru maakond

Rahvaarv 35 415
-1%
2020
Asustustihedus 12,8 elanikku km2 kohta
-1,0%
2020
Loomulik iive -185
-16%
2019
Elussündide arv 336
2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 666
1%
2020
SKP jooksevhindades 363,2 miljonit eurot
9,4%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 154 eurot
4,8%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 59,4 %
2019