Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Antsla vald

Rahvaarv 4 372
-0,6%
2021
Asustustihedus 10,6 elanikku km² kohta
-0,6%
2021
Elussündide arv 40
11,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 549
-1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 58,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 155,1 eurot
6,1%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 513
-4,4%
2020
Registreeritud töötud 125
-31,3%
DETSEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!