Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Võru vald

Rahvaarv 10 699
-1,0%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km2 kohta
-1,0%
2021
Elussündide arv 95
-11,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 330
2,0%
2020
Ülalpeetavate määr 55,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 171,8 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 835
-1,6%
2020
Registreeritud töötud 343
-8,0%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!