Setomaa vald

Rahvaarv 3 175
-3%
2020
Asustustihedus 6,9 elanikku km2 kohta
-3,2%
2020
Elussündide arv 22
-27%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 453
-1%
2019
Ülalpeetavate määr 53,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 050,2 eurot
3,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 107
-5%
2019
Registreeritud töötud 122
31%
2020