Muudatused Intrastati küsimustikus, 2022

Statistiline lävi

2022. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb Intrastati andmed esitada, 200 000 eurot (2021. aastal 130 000 eurot). See tähendab, et 2022. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2021. aastal suurem kui 200 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2022. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 400 000 eurot (2021. aastal 230 000 eurot).

Intrastati kauba lähetuse küsimustikus uus andmeväli

Alates 2022. aasta andmetest tuleb Intrastati kauba lähetuse küsimustikku kirja panna ka tehingupartneri käibemaksukohustuslase number koos liikmesriigi tunnusega. Tegu on kohustusliku väljaga, kus tuleb märkida teises liikmesriigis kauba saaja (mitte ostja) kehtiv käibemaksukohustuslase number (KMKR) koos riigi tunnusega. Et mitmel juhul ei pruugita teada konkreetset kauba saajat, tuleb kasutada järgmisi erijuhtumeid.

 • Kui kaup saadetakse teise EL-i liikmesriigi lattu, tuleb küsimustikus märkida partnerliikmesriigi laopidaja käibemaksukohustuslase number.
 • Kui kaup saadetakse töötlemiseks teise EL-i liikmesriiki, tuleb küsimustikku märkida teises liikmesriigis töötleva majandusüksuse käibemaksukohustuslase number olenemata sellest, kas kaup tagastatakse pärast töötlemist Eestisse või saadetakse edasi teise riiki.
 • Kui kaup saadetakse teises EL-i liikmesriigis asuvasse jaotuskeskusesse, kust kaup klientidele laiali saadetakse, ja Teie ettevõte ei ole end selles riigis käibemaksukohustuslaseks registreerinud, tuleb sisestada oma partnerriigis asuva jaotuskeskuse käibemaksukohustuslase number.
 • Kui tegemist on kolmnurktehinguga (kaup lähetatakse ühte liikmesriiki, kuid arve väljastatakse teise liikmesriiki), tuleb küsimustikku märkida selle tehingupartneri käibemaksukohustuslase number, kellele kaup saadetakse. Kui partneri käibemaksukohustuslase number ei ole teada, tuleb kirja panna ostja KMKR-i number.
 • Kui partner on füüsiline isik (kodanik), tuleb märkida koodiks QV999999999999.
 • Kui partner ei ole käibemaksukohustuslane, tuleb märkida koodiks QV999999999999.
 • Kui tehingupartneri käibemaksukohustuslase number on teadmata ja seda ei saa kindlaks teha, tuleb samuti sisestada kood QV999999999999.

Intrastati küsimustiku teised muudatused

Alates 2022. aastast ei ole küsimustikes enam järgmisi andmevälju:

 • transpordi liik
 • tarneklausel
 • koht
 • statistiline väärtus
 • valuutad

Alates 2022. aastast tuleb küsimustikus esitada kaubaarve summa eurodes.

Klassifikaatorite muudatused

2022. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2022. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2022. aastal“. Kombineeritud nomenklatuuris on 927 muudatust: kustutatud on 341 ja lisatud 586 koodi.

2022. aasta küsimustikus tuleb kasutada ka uut tehinguliikide klassifikaatorit, mille olulisimad muudatused on järgmised:

 • lisandus uus liik: e-kaubandust puudutav müük eratarbijale, kood 12
 • lisandus uus liik: kaupade liikumine lattu/laost, kood 31
 • kapitalirendi uus kood on 33
 • pärast tutvumis- või prooviperioodi müügiks tarnimise uus kood on 32
 • humanitaarabi ja kingituste uus kood on 34
 • lisandus uus liik: kaudne import ehk kauba sissetoomine väljastpoolt EL-i eesmärgiga viia see teise liikmesriiki, kood 71
 • lisandus uus liik: kaudne eksport ehk kauba toomine teisest liikmesriigist Eesti piirile eesmärgiga eksportida see EL-ist välja, kood 72

Elektrooniline esitamine

Andmete esitamiseks palume kasutada elektroonset keskkonda eSTAT.

Andmefailide üleslaadimiseks eSTAT-is on mitu võimalust. Palume kasutada 2022. aasta failipõhjasid:

•          CSV- või XLSX-failiga

•          XLSX-kompleksfailiga mitme voo ja mitme perioodi kohta

•          XML-fail

Üles on võimalik laadida kuni 99 900 kirjega küsimustikke.