Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Näpunäiteid EKOMARi küsimustiku täitmiseks

Statistikaameti iga-aastane majandusandmete küsimustik EKOMAR on kõige mahukam ja olulisem aastaandmeid hõlmav statistikatöö, mille põhjal koostab statistikaamet ettevõtluse ülevaateid ja hindab majanduskasvu. Vaata näpunäiteid, mis küsimustiku täitmisel kasuks tulevad.

 1. Kui kiiresti jõuavad äriregistrist pärit andmed eeltäidetuna EKOMARi küsimustikku?
  Äriregistrist pärit andmetega eeltäidetakse küsimustikke korra tunnis. Eeltäidetakse vaid neid küsimustikke, mille seisundiks eSTATis on märgitud „Alustamata“ või „Tühistatud“. Eeltäidetud andmeid ei ole soovitatav kustutada. Kui olete küsimustiku täitmist alustanud, siis küsimustiku tühistamiseks palume valida paremal ülemise hammasratta all „Tühista küsimustik“.

   
 2. Kuidas valida andmete esitamiseks kasumiaruande skeemi?
  Nii nagu majandusaasta aruandes on ka EKOMARi küsimustikus kasutusele võetud kaks kasumiaruande skeemi. Andmete esitamiseks tuleb valida neist üks ehk sama skeem, mis majandusaasta aruandegi puhul.

   
 3. Kuidas kontrollida, kas andmed said õigesti täidetud?
  Küsimustikku täites soovitame teha igale tabelile kontrolli. Selleks tuleb klõpsata tabeli kohal paremal „Kontrolli tabelit“. Kui terve küsimustik on täidetud ja tabelite kaupa kontrollitud, vajutage „Kontrolli küsimustikku“.

   
 4. Kuidas saab näha lisainfot tabeli ja muutujate kohta?
  Tabeli ja muutujate lisainfo avaneb, kui klõpsata tabeli pealkirjal.

  Näide: B. TÖÖHÕIVE, TÖÖTUNNID.

   
 5. Mida tähendab autosumma?
  Autosumma on abiinfo, vastav tabelirida tuleb ise täita. Kui aga on olemas eeltäidetud andmed, siis ilmub reale automaatselt õige summa.

  Näide:
  ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM C_900_1
  Aruandeaasta kasum (kahjum) ARVUTATAKSE AUTOMAATSELT rea C_900_1 kontrollimiseks C_900_1_AUTOSUMMA
 6. Mida tähendavad punktid osa tabelite ridade ees?
  Punktid tabeli C1 või C2, D, I1 ja I2 ridade ees tähendavad, et need on alajaotused.

  Näide:
  MÜÜGITULU C_010_1
  …müük mitteresidentidele kokku C_011_1
  …Euroopa Liidu riikidesse (peale Eesti) C_012_1

  Põhivarade tabelis H1 on alajaotuse nimetuse ees lühend „sh“.

  Näide:

  Masinad ja seadmed

  sh transpordivahendid

  sh arvutid ja arvutisüsteemid

  sh muud masinad ja seadmed

 7. Kuhu ja kuidas tuleb märkida tegevuspaik ehk toimla?
  Toimlate kohta on üks tabel tabel K. Toimla on ühel aadressil ja ühe tegevusalaga hõlmatud majandusüksus, mille kohta peab ettevõttel olema eraldi majandusarvestus. Toimlate kohta peavad andmeid esitama vähemalt 20 hõivatuga ettevõtted, kellel on kaks või enam tegevuskohta või tegevusala.

  Aadressi otsingul tuleb sisestada küla, alevik, alev või linn, Tallinna puhul paremasse kasti ka linnaosa. Kood asub vasakus kastis ja kirjeldus paremas. Tallinna puhul tuleb alustada linnaosast.

  Näide:

  0387

  Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

  Vallasisesed linnad tuleb otsingus kirjutada järgmiselt: Tartu linn koma tühik Tartu linn; Haapsalu linn koma tühik Haapsalu linn jne.

  Näide: 8151 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond

   

 8. Kus tuleb kajastada andmed maa ja ehitiste kohta?
  Maa ja ehitised tuleb kajastada vastavalt nende kasutusotstarbele materiaalse põhivara või kinnisvarainvesteeringute tabelis.


  Materiaalse põhivara tabelis kajastatakse maa ja ehitised (ja nendega seotud õigused), mida ettevõte kasutab oma majandustegevuses, näiteks toodete valmistamisel, teenuste osutamisel jne. Kinnisvarainvesteeringute tabelis kajastatakse maa ja ehitised, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte kasutamiseks toodete valmistamisel või teenuste osutamisel

  Materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna kajastamise selgituse ja näited leiab raamatupidamise toimkonna juhendist „Kinnisvarainvesteeringud“ (RTJ 6).

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!