Kasumitaotluseta organisatsioonid 2018. aasta

Küsimustiku kood: 10092019

Statistikatöö kood

20001

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2019

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 20.15 KB