Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv3/217 912,87 417,9StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/21302,475,6
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/2157,964,4
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/21996,1972,0
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/21156,8137,8
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/2173,369,2
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/21512,2430,9
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/21856,2836,5
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/21454,9482,3
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/21118,369,6
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/21531,0619,5
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/21320,0301,8
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/21678,5587,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/21355,0362,3
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/21256,3245,7
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/21407,8402,4
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/21309,1324,9
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/21317,9330,6
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/21121,298,3
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/2160,958,5
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/21
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/211 022,5945,5
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv3/216 528,36 336,93,08,6StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/21186,853,4249,8-1,1
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/2173,081,8-10,821,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/21832,5856,5-2,85,4
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/2197,773,433,1-8,5
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/2162,665,5-4,427,6
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/21485,9415,217,021,8
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/21664,7673,4-1,31,0
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/21563,5608,2-7,318,9
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/2185,755,055,913,3
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/21458,5546,2-16,119,6
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/21259,2250,43,55,2
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/21531,3497,26,813,8
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/21298,7307,4-2,812,4
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/21212,3205,13,514,3
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/21307,2308,5-0,41,8
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/21214,4226,3-5,34,1
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/21207,6215,9-3,84,2
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/2185,569,024,014,8
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/2146,644,84,015,4
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/21
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/21886,8841,65,46,9
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnenov/21124,0120,72,76,3StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv3/21657,6641,92,40,8StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv3/2139,947,3-15,6-26,5StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv3/211 5531 5381,07,8StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100dets/21238,4231,33,112,2StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100nov/21133,0131,51,119,2StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnenov/211 006,1977,72,9-3,4
 Maksudmln eurot, esialgnenov/21538,5530,41,5-67,8
  tulumaksmln eurot, esialgnenov/21222,3196,813,010,2
  käibemaksmln eurot, esialgnenov/21226,4216,54,6-83,6
  aktisiisidmln eurot, esialgnenov/2178,679,5-1,21,4
  muud maksudmln eurot, esialgnenov/2111,337,6-70,054,4
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnenov/21346,8344,90,57,7
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnenov/2169,071,2-3,125,6
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnenov/2186,365,731,4-54,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnenov/219,48,411,437,6
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnenov/21-3,5-1,6121,7-99,7
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnenov/21-40,4-39,23,2108,4
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnenov/21-0,30,0-101,3
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnenov/210,4-2,1-121,0-186,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnenov/21-1 046,5-1 136,6-7,9-7,0
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnenov/21-289,5-270,86,95,0
 Majanduskuludmln eurot, esialgnenov/21-204,6-173,018,327,5
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnenov/21-375,5-553,6-32,25,0
 Muud toetusedmln eurot, esialgnenov/21-97,0-71,336,0-64,5
 Muud kuludmln eurot, esialgnenov/21-28,2-11,2151,2243,4
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnenov/21-50,8-55,2-8,05,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnenov/21-0,9-1,5-41,2-35,7
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnenov/21792,8740,47,1-6,3
 Maksudmln eurot, esialgnenov/21555,6545,61,8-67,0
  tulumaksmln eurot, esialgnenov/21222,3196,813,010,2
  käibemaksmln eurot, esialgnenov/21244,4232,75,0-82,5
  aktisiisidmln eurot, esialgnenov/2178,679,5-1,21,4
  muud maksudmln eurot, esialgnenov/2110,336,5-71,863,3
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnenov/21346,8344,90,57,7
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnenov/2199,6103,9-4,113,2
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnenov/2186,566,031,0-53,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnenov/217,77,26,948,7
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnenov/21-3,5-1,6121,7-99,7
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnenov/21-299,9-323,6-7,316,7
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnenov/21-0,40,0-101,4
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnenov/210,4-2,0-120,0-180,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnenov/21-821,4-939,0-12,5-5,3
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnenov/21-156,8-145,77,66,0
 Majanduskuludmln eurot, esialgnenov/21-130,8-107,921,242,0
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnenov/21-247,7-428,7-42,24,0
 Muud toetusedmln eurot, esialgnenov/21-228,0-208,89,2-35,0
 Muud kuludmln eurot, esialgnenov/21-28,0-11,1151,6245,4
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnenov/21-30,1-36,2-16,82,4
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnenov/210,0-0,7-100,0-100,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv3/215 994,85 773,43,810,6
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv3/212 433,42 182,811,512,2
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/21291,9291,90,0-46,6
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/21289,2286,01,122,5
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/21496,4530,7-6,566,2
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv3/213 561,43 590,6-0,89,5
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/21109,6109,60,0266,6
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/211 259,31 262,5-0,3-4,1
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/212 166,12 196,3-1,414,7

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotnov/2125 484,025 290,00,826,3
 Kodumaised nõuded mln eurotnov/2124 968,024 560,01,710,0
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotnov/212 046,02 037,00,4-8,5
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotnov/2122 922,022 523,01,812,0
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotnov/2111 164,011 497,0-2,915,9
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotnov/211 866,01 708,09,39,2
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotnov/2113 964,014 256,0-2,019,4
 Kodumaised nõudedmln eurotnov/211 670,01 437,016,288,3
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotnov/21651,0651,00,0-26,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotnov/211 019,0786,029,633 866,7
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotnov/2110 294,010 569,0-2,619,9
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotnov/21364,0359,01,4391,9
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% nov/213,022,40Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% nov/210,340,32Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv3/2186,6-613,7-114,1-294,5
  Kaupade eksportmln eurotkv3/214 161,44 009,23,823,3
  Kaupade importmln eurotkv3/214 520,54 470,71,130,4
  Teenused, eksportmln eurotkv3/212 086,71 911,49,244,3
  Teenused, importmln eurotkv3/211 577,51 900,6-17,023,3
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv3/21507,5476,06,629,0
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv3/21578,2624,6-7,410,0
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv3/21168,0145,715,323,8
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv3/21160,7160,10,433,8
 Kapitalikonto saldomln eurotkv3/21133,1127,34,5-9,7
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv3/21141,7136,34,0-4,8
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv3/218,68,9-3,8532,1
 Finantskonto saldomln eurotkv3/21219,7-576,0-138,1-8 896,4
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/21509,82 805,1-81,8261,5
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/21222,73 033,0-92,7-80,4
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/21-247,3772,1-132,0-138,2
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/21346,6-1,2-29 299,8-780,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv3/21-42,9-30,839,415,6
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv3/21-35,5-33,36,71,9
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv3/21-288,8-705,2-59,0-3 075,7
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv3/21-562,9431,5-230,5-192 561,7
  Reservvaradmln eurotkv3/21259,912,91 910,9-9,6
 Statistiline viga, netomln eurotkv3/210,0-89,6-100,0-100,0
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotdets/212 094,32 036,32,828,6
  Välisvaluutavaradmln eurotdets/211 685,31 624,73,711,4
  Reservpositsioon IMFismln eurotdets/2173,873,60,314,4
  SDRidmln eurotdets/21319,5318,60,31 000,3
  Kuldmln eurotdets/2113,312,92,94,2
  Muud reservvaradmln eurotdets/212,56,5-61,4-70,9
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotdets/21
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotdets/21
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotdets/21
 IV Täiendavad kirjedmln eurotdets/21
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnenov/211 729,81 659,44,230,2
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnenov/211 878,81 820,93,235,5
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/2151 528,150 530,62,018,4
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/2115 834,914 653,68,140,2
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/2120 729,920 966,9-1,110,6
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/217 160,47 480,5-4,329,1
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/2113 569,513 486,40,62,9
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/21167,845,2271,1196,4
  Muud investeeringudmln eurotkv3/2112 481,712 817,8-2,68,6
  Reservvaradmln eurotkv3/212 313,82 047,113,019,7
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/2158 424,658 080,80,618,3
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/2137 138,436 593,41,525,5
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/215 106,94 825,55,810,9
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/211 275,41 138,512,040,8
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/213 831,63 687,03,93,6
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/21180,496,786,6611,4
  Muud investeeringudmln eurotkv3/2115 998,916 565,1-3,45,6
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/21-6 896,4-7 550,1-8,717,5
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv3/2125 755,826 266,4-1,95,7Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20211 330111 329120,1StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2021.
12Seisuga 1. jaanuar 2020.

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!