Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv4/207 296,66 917,4StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv4/20137,6215,2
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv4/2047,746,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv4/20872,1863,2
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv4/20173,7126,1
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv4/2052,146,2
 Ehitusmln eurot, esialgnekv4/20404,6407,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv4/20834,9821,2
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv4/20380,9369,2
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv4/2069,396,4
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv4/20580,8481,4
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv4/20297,0297,7
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/20574,9518,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/20393,6327,3
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv4/20228,2221,8
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv4/20487,7436,2
 Haridusmln eurot, esialgnekv4/20351,8293,1
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv4/20312,5277,9
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv4/20105,997,2
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv4/2050,147,2
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv4/20
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv4/20937,9924,0
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv4/206 552,76 105,17,3-1,2StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv4/20107,5176,0-38,9-36,1
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv4/2066,067,4-2,0-6,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv4/20800,3803,8-0,4-1,4
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv4/20132,296,537,01,9
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv4/2057,351,012,421,1
 Ehitusmln eurot, esialgnekv4/20389,0384,91,13,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv4/20778,0715,08,80,7
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv4/20565,3456,923,7-1,0
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv4/2055,974,6-25,1-37,4
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv4/20529,6435,921,56,9
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv4/20251,4246,12,212,2
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/20470,5431,69,01,4
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/20342,1284,020,50,1
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv4/20194,2190,32,1-9,6
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv4/20374,9328,914,00,8
 Haridusmln eurot, esialgnekv4/20256,0207,023,7-1,0
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv4/20219,5193,013,76,3
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv4/2078,570,012,2-6,1
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv4/2039,237,35,2-3,9
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv4/20
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv4/20844,7828,22,0-3,4
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnedets/20110,2108,51,50,8StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv4/20659,5652,71,0-2,8StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv4/2053,154,3-2,281,8StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv4/201 5151 4415,12,9StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100veebr/21215,7213,90,90,6StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100jaan/21113,3112,40,82,3StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejaan/21793,31 102,4-28,07,1
 Maksudmln eurot, esialgnejaan/21415,6-691,7-160,15,4
  tulumaksmln eurot, esialgnejaan/21172,2225,7-23,73,0
  käibemaksmln eurot, esialgnejaan/21164,5-1 006,2-116,3-2,2
  aktisiisidmln eurot, esialgnejaan/2169,281,8-15,441,5
  muud maksudmln eurot, esialgnejaan/219,77,038,6-2,0
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejaan/21319,8357,6-10,61,1
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejaan/2138,689,7-57,0-34,6
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejaan/2117,7149,4-88,2342,5
 Muud tuludmln eurot, esialgnejaan/2116,119,3-16,643,8
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejaan/21-3,21 199,9-100,3-20,0
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejaan/21-16,6-21,1-21,3-58,6
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejaan/215,5-0,3-1 933,3
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejaan/21-0,2-0,4-50,0-200,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejaan/21-881,0-1 240,2-29,04,9
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejaan/21-250,6-316,7-20,94,6
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejaan/21-137,5-248,7-44,79,5
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejaan/21-360,0-381,8-5,75,9
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejaan/21-92,1-192,7-52,2-6,2
 Muud kuludmln eurot, esialgnejaan/21-13,2-41,2-68,014,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejaan/21-26,1-58,4-55,38,3
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejaan/21-1,5-0,7114,325,0
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejaan/21589,9883,7-33,210,7
 Maksudmln eurot, esialgnejaan/21426,4-674,7-163,25,8
  tulumaksmln eurot, esialgnejaan/21172,3225,7-23,73,1
  käibemaksmln eurot, esialgnejaan/21175,9-988,3-117,8-1,2
  aktisiisidmln eurot, esialgnejaan/2169,281,7-15,341,5
  muud maksudmln eurot, esialgnejaan/219,06,245,20,0
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejaan/21319,8357,6-10,61,1
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejaan/2164,1120,1-46,6-16,5
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejaan/2118,6154,1-87,9365,0
 Muud tuludmln eurot, esialgnejaan/219,119,0-52,1-4,2
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejaan/21-3,21 199,9-100,3-20,0
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejaan/21-250,1-291,8-14,3-8,4
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejaan/215,40,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejaan/21-0,2-0,5-60,0-200,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejaan/21-690,0-996,2-30,77,2
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejaan/21-135,0-171,9-21,55,7
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejaan/21-79,5-170,0-53,214,6
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejaan/21-242,3-242,40,05,5
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejaan/21-208,7-334,0-37,57,0
 Muud kuludmln eurot, esialgnejaan/21-13,2-40,9-67,714,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejaan/21-10,6-37,3-71,65,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejaan/21-0,70,3-333,340,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv3/205 361,05 474,6-2,180,3
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv3/202 089,62 109,0-0,934,5
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/20546,6546,9-0,1565,8
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/20219,6154,242,4352,8
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/20236,3237,3-0,4-12,1
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv3/203 271,43 365,6-2,8130,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/2029,930,0-0,3-75,1
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/201 329,31 394,9-4,7
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/201 890,71 921,4-1,655,3

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotjaan/2121 539,021 260,01,320,7
 Kodumaised nõuded mln eurotjaan/2122 722,022 763,0-0,26,7
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjaan/212 264,02 280,0-0,7169,2
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjaan/2120 458,020 483,0-0,10,0
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjaan/2111 746,011 604,01,265,8
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjaan/211 812,01 857,0-2,4-38,2
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotjaan/2112 160,011 822,02,950,1
 Kodumaised nõudedmln eurotjaan/21880,0887,0-0,89,3
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjaan/21877,0884,0-0,81 727,1
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjaan/213,03,00,0-99,6
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjaan/218 967,08 687,03,238,6
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjaan/2174,073,01,4-59,1
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% jaan/213,053,13Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% jaan/210,620,60Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv3/20-139,4352,1-139,6-197,6
  Kaupade eksportmln eurotkv3/203 338,72 945,813,31,3
  Kaupade importmln eurotkv3/203 455,62 970,016,4-3,0
  Teenused, eksportmln eurotkv3/201 417,51 208,317,3-28,9
  Teenused, importmln eurotkv3/201 298,3814,259,5-8,4
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv3/20373,6342,39,18,0
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv3/20515,3325,658,3-3,0
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv3/20121,2114,06,2-19,3
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv3/20121,1148,6-18,5-9,0
 Kapitalikonto saldomln eurotkv3/20143,691,457,038,7
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv3/20144,991,957,738,3
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv3/201,40,4206,32,6
 Finantskonto saldomln eurotkv3/20-14,3494,5-102,9-104,6
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/20136,1-304,1-144,8-251,9
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/20940,8133,7603,763,0
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/20583,83 609,2-83,8176,1
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/20-50,91 505,9-103,4-14 163,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv3/20-37,2-79,6-53,312,8
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv3/20-35,1-54,8-36,07,7
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv3/20-114,2-189,6-39,8-174,3
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv3/2015,61 215,9-98,7-103,1
  Reservvaradmln eurotkv3/20287,5259,210,9161,9
 Statistiline viga, netomln eurotkv3/20-18,551,0-136,2-127,3
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotveebr/211 703,21 766,8-3,624,6
  Välisvaluutavaradmln eurotveebr/211 595,81 666,6-4,226,0
  Reservpositsioon IMFismln eurotveebr/2165,065,00,022,0
  SDRidmln eurotveebr/2129,229,20,0-5,1
  Kuldmln eurotveebr/2111,812,5-5,6-0,1
  Muud reservvaradmln eurotveebr/211,3-6,6-120,0-69,8
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotveebr/21
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotveebr/21
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotveebr/21
 IV Täiendavad kirjedmln eurotveebr/21
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnedets/201 343,91 330,61,024,5
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnedets/201 474,61 392,35,910,2
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/2043 355,142 327,82,413,2
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/2011 246,211 094,51,41,2
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/2018 703,417 958,34,133,4
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/205 567,55 298,15,133,9
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/2013 135,912 660,13,833,2
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/2056,174,4-24,6-3,1
  Muud investeeringudmln eurotkv3/2011 416,711 510,1-0,8-4,7
  Reservvaradmln eurotkv3/201 932,71 690,514,370,7
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/2048 705,047 766,42,09,7
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/2029 164,628 219,63,39,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/204 597,04 634,8-0,863,9
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/20898,6918,1-2,1-10,5
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/203 698,43 716,7-0,5105,3
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/2025,349,2-48,7-54,9
  Muud investeeringudmln eurotkv3/2014 918,114 862,70,40,8
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/20-5 349,8-5 438,6-1,6-12,5
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv3/2024 009,924 161,1-0,69,4Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20211 329111 329120,0StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2021.
12Seisuga 1. jaanuar 2020.