Pulmahooaeg on alanud! Mida näitab värske abielude statistika?

Uudis
Postitatud 18. juuni 2024, 8.00

Statistikaameti äsja avaldatud andmetest selgub, et Eesti inimesed sõlmisid mullu suvekuudel 41% kõikidest abieludest. Seejuures oli kõige populaarsem päev abiellumiseks reede, 7. juuli. Milliseid põnevaid fakte 2023. aasta abielude statistikast veel selgub?

Abielud

 • 2023. aastal abiellus 6 504 paari. Seda on 696 võrra vähem kui aastal 2022. 
 • Keskmine vanus esmaabiellumisel on sarnane varasemale trendile – esimest korda abielluv mees oli keskmiselt 33,7-aastane ja naine 31,4-aastane. 
 • Alla 30-aastaste abiellujate osakaal väheneb. Kui 1993. aastal olid 60% abiellujatest alla 30-aastased, siis 2023. aastal oli alla 30-aastane iga neljas (24%) abielluv mees ja iga kolmas (34,5%) abielluv naine.
 • Kõige rohkem abielusid sõlmiti reedel, 7. juulil, kui abiellus 104 paari.
 • 1993. aastal oli abiellumise hetkel ühine laps vaid 16%-l paaridest. Praegu on abiellumise hetkel vähemalt üks ühine laps 30%-l paaridest. 
 • Eestlasest naised (521) abiellusid muust rahvusest partneriga mõnevõrra rohkem kui eestlasest mehed (461).
 • 70%-l sõlmitud abieludest (4563) oli üks osapooltest Eesti rahvusest. 
 • Välismaal sõlmiti mullu 11% kõikidest abieludest (kokku 726). Pooltest välismaal sõlmitud abieludest oli vähemalt üks osapool Eesti kodanik. 
 • Eesti kodanikud sõlmisid 2023. aastal omavahel välisriigis 41 abielu.
 • Eestlased abiellusid kõige rohkem teiste eestlastega (3401 abielu). Selliseid paare, kus vähemalt üks osapool oli vene rahvusest, oli 1949. Paare, kus üks osapool oli ukrainlane, oli 465. 
 • Alates 1. jaanuarist 2024 on Eestis võimalik sõlmida abielu samasoolistel paaridel. Esialgsetel andmetel on aasta esimese viie kuuga samasooliste inimeste vahel abielusid sõlmitud kokku 93, neist 64 naistevahelised ja 29 meestevahelised.

Lahutused

 • 2023. aastal lahutati kokku 2 648 abielu. Lahutuste arv on olnud alla 3000 juba viiendat aastat järjest.
 • Iga kolmas abielluja on juba varem abielus olnud. 
 • Veidi üle poolte neist, kes abielluvad mitmendat korda, abielluvad partneriga, kelle jaoks on see samuti mitmes abielu.
 • Mitmendat korda abielluv mees on keskmiselt 45,2-aastane ja naine 41,5-aastane.
 • 56%-l paaridest on lahutades ühised alaealised lapsed.
 • Alla ühe aasta kestnud abielusid lahutati 89.
 • Keskmine abielu, mis lahutati 2023. aastal, kestis 11 aastat ja 11 kuud, kuid abielu kestuse mediaan oli 8 aastat. Keskmist mõjutavad mõned väga pikad abielud: 50 või enam aastat kestnud abielusid lahutati kokku seitse. 
 • 2013. aastal sõlmiti kokku 5630 abielu. 2023. aasta lõpuks on neist lahutatud ligikaudu neljandik – 1395. 
Abielu kestus 2023. aastal toimunud lahutuse hetkel

 

Kui vanalt Eesti inimesed abielluvad? Vaata abielude rakendusest.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Vaata ka abielude ja lahutuste valdkonnalehte.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock