Statistikaametit hinnatakse üheks atraktiivseimaks avaliku sektori tööandjaks

Uudis
Postitatud 11. juuni 2024, 20.13

Uuringufirma Kantar-Emor Eesti avaliku sektori tööandjate maine uuringu järgi on statistikaamet Eesti tööealiste elanike hinnangul atraktiivsuselt kolmas tööandja. Esikoha saavutas Keskkonnaamet ja teise koha Transpordiamet.

Sel kevadel viidi läbi kaks tööandjate mainet käsitlevat uuringut. Esimene kaardistas, millised Eesti suuremad tööandjad on palgatöötajate jaoks kõige atraktiivsemad, teises vaadati eraldi avaliku sektori tööandjaid. Statistikaamet oli avaliku sektori tööandjate maine uuringu järgi kolmandal kohal ka kaks aastat tagasi läbi viidud samasuguses uuringus.

Statistikaameti personalijuht Annika Kitsing leiab, et Eesti töötajate poolt esimese kolme hulka väljavalituks saada on suur tunnustus. "Me oleme nähtavad ja meid usaldatakse! Selle võidu taga on meie analüütikud, kes igapäevaselt olulisi statistikanäitajaid selgitavad, inimeste järjest kasvav andmetarkus ja huvi andmemaailma vastu, meie andmete avaldamise tiim, kelle abil andmed nähtavaks saavad ja meie kommunikatsioonitiim, kes tehtud töö sotsiaalmeedia auditooriumi jaoks atraktiivsesse keelde paneb," rääkis Kitsing. 

Töötajate jaoks moodustavad avaliku- ja erasektori tööandjad kokku ühe tööturu. Erasektoris töötamise eelistajaid on rohkem kui neid, kes eelistavad avalikku sektorit (35% vs 19%). Kõige mainekamad avaliku sektori asutused jõuavad oma tulemustega tööturu esikümne piirimaile. „Erasektori kasuks räägib parem materiaalne motivatsioonipakett, aga inimesed hindavad kõrgemalt ka ettevõtete sisemist tööõhkkonda ja juhtimiskultuuri. Samas avaliku sektori asutuste kasuks räägib missioon ja võimalus teha ühiskonnale olulist tööd,“ sõnas Kantar Emori uuringuekspert Mari-Ann Ploom.

Töö Statistikaametis on tähendusrikas ja oluline: me anname arvudele tähenduse ning paneme andmed lugusid jutustama. Inimese ja riigiga seotud andmete alusel saab valitsus langetada edasiviivaid otsuseid. „Statistikaameti tööpere on üle 300-liikmeline, mis tähendab, et meie inimeste vajadused ja eelistused on väga erinevad. Hoiame ja hindame kõiki oma töötajaid ning pingutame selle nimelt, et meie töökorraldus oleks paindlik, et oleks piisavalt arenguvõimalusi, et suhted kolleegidega oleksid toetavad ja hoolivad ning muidugi, et töö oleks põnev ja tähendusega. Mul on suur au siinses andmete kodus tööd teha ja statistikaameti inimeste jaoks personalituge pakkuda," sõnas Kitsing.

Tänavu 19. korda läbi viidud tööandjate maine uuringule vastas 1825 töötavat inimest. Teist korda toimunud avaliku sektori tööandjate maine uuringule vastas 1420 inimest. Mõlemad uuringud viidi läbi veebis ja need on esinduslikud Eesti palgatöötajate suhtes.

Tööturu koondpingereas hoiavad liidrikohti Enefit (Eesti Energia), millele järgnevad Tallinna Lennujaam ja Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Green.

 

Kantar Emor juhataja Karin Niinas ja statistikaameti personalijuht Annika Kitsing. Foto: Arno Mikkor/ Kantar Emor
Kantar Emor juhataja Karin Niinas ja statistikaameti personalijuht Annika Kitsing. Foto: Arno Mikkor/ Kantar Emor

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)