Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Tööstustoodangu kasv aeglustus aprillis

Uudis
Postitatud 2. juuni 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted aprillis püsivhindades 3,8% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist kahes, töötlevas tööstuses 3,7% ja energeetikas 9,6%, kuid vähenes mäetööstuses 13,0%.

Statistikaameti analüütik Helle  Bunderi sõnul kasvas aprillis toodangu maht rohkem kui pooltes töötleva tööstuse tegevusaladest. „Võrreldes paari varasema kuuga võib aga täheldada mõningast kasvu pidurdumist,“ kommenteeris Bunder. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvasid elektroonikaseadmete (7,9%), ehitusmaterjalide  (5,2%) ja toiduainete (5,7%) tootmine ning puidu töötlemine (0,8%). Tööstustoodangu mahud vähenesid metalltoodete (3,8%) ja mööbli (2,4%) toodangus.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – aprill 2022 (2015 = 100)

Töötleva tööstuse toodangust 66,8% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks jooksevhindades võrreldes 2021. aasta aprilliga 20,9% ja müük siseturule 29%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel kasvasid aprilli mahud võrreldes märtsiga tööstuses kokku 0,8% ning töötlevas tööstuses  0,9%.

Energeetika valdkonnas  suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta aprilliga 27,9%, soojuse tootmine vähenes 0,6%.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

 

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.