Tööstustoodangu kasv peatus juunis

Uudis
Postitatud 2. august 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juunis püsivhindades 0,4% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist kahes - energeetikas 18,4% ning mäetööstuses 28,9%, kuid langes töötlevas tööstuses 2,5%.

Juunis kahanes toodangu maht statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel, mitme suurema osatähtsusega tegevusala mahud on vähenenud. „Töötleva tööstuse toodang vähenes viimati koroonapandeemia alguses 2020. aastal,“ lausus Bunder. Tööstustoodangu maht vähenes metalltoodete (7,6%), ehitusmaterjalide (5,5%) ning toiduainete (1,7%) toomises ning  puidutöötlemises (8,1%). Suurematest tööstusharudest kasvas elektroonikaseadmete (6,2%) ja põlevkiviõli (15,9%) tootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – juuni 2022 (2015 = 100)

Töötleva tööstuse toodangust 68,5% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks jooksevhindades võrreldes 2021. aasta juuniga 25,4% ja müük siseturule 19,5%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid juuni mahud võrreldes maiga tööstuses kokku 1,6% ning töötlevas tööstuses 3,8%.

Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta juuniga 36,7%, soojuse tootmine vähenes 4,5%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualtVaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel
+372 625 9191

 

Pilt: Shutterstock