Tööstustoodangu kasv kogus märtsis hoogu

Uudis
Postitatud 3. mai 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted märtsis püsivhindades 7,8% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kõigis kolmes sektoris: töötlevas tööstuses 6,6%, mäetööstuses 5,2% ning energeetikas 21,3%.

Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul kasvas toodangu maht enamikus töötleva tööstuse tegevusalades. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvasid elektroonikaseadmete (5,9%), metalltoodete (11,8%) ja toiduainete (3,9%) tootmine ning puidu töötlemine (9,0%). Tööstustoodangu mahud vähenesid keemiatoodete (6,4%) ja põlevkiviõli (5,4%) toodangus.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – märts 2022 (2015 = 100)

Töötleva tööstuse toodangust 67,1% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks jooksevhindades võrreldes 2021. aasta märtsiga 26,8% ja müük siseturule 35,9%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel kasvasid märtsi mahud võrreldes veebruariga tööstuses kokku 5,1% ning töötlevas tööstuses 2,5%.

Energeetika valdkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta märtsiga 88,7%, soojuse tootmine vähenes 7,5%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

 

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.