Infotehnoloogia ja side

Internetti kasutatakse üha enam ostlemiseks

artikkel

Statistika näitab, et iga päev kasutab 16‒44-aastastest inimestest internetti 98% ja kodust internetiühendust 90% leibkondadest. E-kaubanduse võimalusi kasutab 75% inimestest, kõige enam ostetakse reisi- ning majutusteenuseid.

Internetti kasutatakse üha enam ostlemiseks

Loe edasi

Ettevõtted panustavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvameetmetesse

artikkel

Kuna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areneb kiiresti ja seda tehnoloogiat kasutatakse palju ärieesmärkide saavutamiseks, siis tuleb ettevõtetel võtta kasutusele üha turvalisemaid meetmeid. Selleks on ka põhjust, sest viimase aasta jooksul puutus IKT turvaintsidendiga vähemalt ühel korral kokku 9% ettevõtetest.

Loe edasi

Enamik ettevõtteid kasutas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turvameetmeid

pressiteade nr 111

Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal kodune internetiühendus olemas 90%-l leibkondadest, 16–44-aastastest kasutas seda iga päev või peaaegu iga päev 98%. Ettevõtted panustavad üha enam oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) turvameetmete ja -poliitika täiustamisse.

Loe edasi

Jagamismajandusteenuse kasutajate osatähtsus suureneb

pressiteade nr 100

16–74-aastaste internetikasutajate osatähtsus tõusis 2018. aastal 89%-ni, mida on 1 protsendipunkt enam kui aasta tagasi, teatab Statistikaamet. Internetikasutajate seas kasvas eraisikult majutusteenuse broneerinute osatähtsus 4 ja sõiduteenuse kasutajate osatähtsus 3 protsendipunkti.

Loe edasi

Mobiilse interneti kasutamine on suurenenud

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 49)
Tiina Pärson, Jaanika Ait

Iga aastaga on suurenenud mobiilse interneti kasutamine: 2014. aastal oli kodune internet veidi üle pooltel internetiühendusega leibkondadest, aastaks 2017 suurenes see näitaja 82%-ni. Internet on laialt kasutusel ka ettevõtetes ‒ Eesti vähemalt 10 hõivatuga ettevõtetest kasutas 2017. aastal iga päev arvutit 96% ja neist koguni 95% ka internetti.

Väljaande kaas

Loe edasi

Noored IT-seadmete ja interneti maailmas

Statistikablogi
Jaanika Ait

Interneti kasutamine pakub meile üha rohkem ja mitmekesisemaid võimalusi. Internet on abiks mistahes valdkonnas, olgu selleks õppimine, töötamine või vaba aja veetmine. Laste- ja noortekultuuri aasta puhul annab Statistikaamet ülevaate 16–24-aastaste noorte arvuti- ja internetikasutusest.

Noored IT-seadmete ja interneti maailmas

Loe edasi

Mobiilne internetiühendus on enam kui kolmveerandil leibkondadest

pressiteade nr 100

Kodune internetiühendus oli 2017. aasta seisuga 88%-l leibkondadest, teatab Statistikaamet. Mobiilse internetiühendusega leibkondade osatähtsus jõudis 82%-ni, kasvades aastaga nelja protsendipunkti võrra.

Loe edasi

Infotehnoloogia

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 119)
Tiina Pärson, Jaanika Ait

Tänapäeval pole enam üllatav, et IT-seadmete kasutamine on Eestis kujunenud igapäevaelu asendamatuks osaks nii isiku kui ka ettevõtte tasandil. Internet on kättesaadav nii kodus, tööl kui ka liikvel olles.

Väljaande kaas

Loe edasi

E-kaubanduse kasutamine on tõusuteel

Statistikablogi
Jaanika Ait

Internetti võib tänapäeval pidada üsna arvestatavaks kaubanduse ergutajaks. Kui veel 20 aastat tagasi tegid inimesed oma ostud poodides kohapeal, siis tänapäeval on võimalik oste mugavalt sooritada ka kodust lahkumata.

Loe edasi

Interneti ja e-kaubanduse kasutamise eripäradest

Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends (lk 92)

Ühiskond on viimase aastatuhande jooksul muutunud üsna märgatavalt. Mida aeg edasi, seda enam on see lähemale liikunud tehnika- ja infoajastule. Tänapäeval on enamikus riikides, sh Eestis, kätte jõudnud infoühiskonnaajastu, mida iseloomustab peamiselt arvutite jm tehnikaseadmete rohke kasutamine, kommunikatsioonivahendite laialdane levik ning informatsiooni rohkus ja hea kättesaadavus.

Väljaande kaas

Loe edasi