Infotund "2011. aasta statistikatööde kava ja selle kooskõlastamine" (11. veebruar 2010)

Statistikaprogrammi ajakava

Statistiliste näitajate loend

Uuest riikliku statistika seadusest tulenevad muudatused statistika-programmi ettevalmistamisel, statistikatööde liigitus