Interaktiivselt esitatud andmed

Tarbijahinnaindeksi kalkulaator

Tarbijahinnaindeksi kalkulaator aitab arvutada kaupade ja teenuste hinnamuutust vabalt valitud ajavahemikul alates1998. aastast kuni viimati lõppenud kuuni, kvartalini või aastani.

Tarbijahinnaindeksi kalkulaator

Loe edasi

Ostujõu kalkulaator

Hindade muutuse tõttu raha ostujõud kasvab või kahaneb. Ostujõu kalkulaator võimaldab võrrelda mistahes rahasumma (sissetulek, palk, säästud jne) ostujõudu erinevatel aastatel.

Ostujõu kalkulaator

Loe edasi

Euroopa majandus aastatuhande algusest. Statistiline portree 2018

Euroopa majandus on alates aastatuhande algusest palju arenenud ja statistika saab aidata neid struktuurimuutusi paremini tajuda.

Digiväljaande „Euroopa majandus aastatuhande algusest – statistiline portree“ eesmärk on näidata nii mikro- kui ka makromajanduslike andmete kaudu, kuidas on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide majandus alates 2000. aastast muutunud.

Loe edasi

Kui vanalt Eesti elanikud abielluvad?

Interaktiivne infograafik, kust igal huvilisel on võimalik vaadata, millises vanuses jõuavad Eesti mehed ja naised abieluranda ning milline on valitud kaasa vanus.

Kui vanalt Eesti elanikud abielluvad?

Loe edasi

Rahvastikupüramiid

Rahvastikupüramiid näitab Eesti rahvaarvu muutust alates 1923. aastast ja prognoosi kuni 2050. aastani. Prognoosi puhul saab vaadata kaht erineva eeldusega varianti. Püramiidil liikudes on võimalik vaadata rahvaarvu vanuse ja sünniaasta järgi ning rahvaarvu ise valitud vanuserühmades.

Rahvastikupüramiid

Loe edasi

Sina ja Euroopa

Sina ja Euroopa” on Eurostati loodud andmete visualiseerimise tööriist, mille abil saab end võrrelda nii oma riigi kui ka teiste liikmesriikide eakaaslastega, samuti EL-i keskmisega.

„Sina ja Euroopa“ koosneb viktoriinilaadsetest küsimustest Euroopa elanike elu kohta kolmel teemal: mina ja minu elu, mina ja elamistingimused ning mina ja töö. Enne vastamise alustamist tuleb valida sugu, riik ja vanus, mille alusel infograafik koostatakse.

Kui nimetatud valik on tehtud, pakutakse võimalust infograafikut mõnel teisel veebilehel kuvada, sotsiaalmeedias jagada ning lisateavet lugeda.

Ekraanipilt: Mina ja Euroopa

Loe edasi

Elukvaliteet

Elukvaliteet“ on Eurostati tööriist, mis annab ülevaate EL-i riikide elukvaliteedi aspektidest ja mille abil saab end võrrelda nii oma kaaskodanike, EL-i keskmise kui ka teiste liikmesriikidega.

Pärast riigi valimist saab valida ühe elukvaliteeti puudutava valdkonna. Üldjuhul on iga valdkonna all esitatud kaks näitajat, millest üks kajastab enamikul juhtudel elanike rahulolu taset ja teine objektiivselt valdkonna olukorda. Iga näitaja juures on nupp „i“, mille alt saab näitaja kohta lisainfot. Nupu „Data“ (andmed) all on näitaja lähteandmed. Nupu „Compare“ (võrdle) all on võrdlus nii nende liikmesriikidega, kus näitaja väärtus on kõige madalam ja kõige kõrgem, kui ka EL-i keskmisega.

Ekraanipilt: Elukvaliteet

Noored eurooplased

Noored eurooplased“ on Eurostati tööriist, mis on mõeldud peamiselt noortele vanuses 16–29. Selle abil saab ennast võrrelda teiste oma riigi noortega. Tööriist on mõeldud ka lapsevanematele, poliitikutele, õpetajatele jt-le, kes tahavad Euroopa noortest rohkem teada saada.

„Noored eurooplased“ koosneb viktoriinilaadsetest küsimustest noorte eluolu kohta neljal teemal: pere; töö; vaba aeg ja õpingud; internet. Enne vastamise alustamist tuleb valida oma sugu, riik ja vanus. Kui su vanus ei ole vahemikus 16–29, vali sellest vahemikust vanus, mis sind enim huvitab.

Ekraanipilt: Noored eurooplased

Majandustrendid

Majandustrendid“ on interaktiivne andmete visualiseerimise tööriist, mille abil saavad kasutajad, nii algajad kui ka professionaalid, ülevaate kaheksa peamise majandusnäitaja arengust.

Pärast näitaja ja riigi (või EL-i või euroala riikide keskmise) valimist kuvatakse joonisel näitaja viimase 12 kuu trend. Võrdluseks võib vaadata ka EL-i või euroala riikide keskmist.

Enamikul näitajatel on võimalik valida perioodi või ühikut. Näiteks inflatsiooni puhul saab vaadata muutust võrreldes eelmise aasta sama kuuga või muutust võrreldes eelmise kuuga.

Joonise all on ka näitaja definitsioon (nupp „i“) ja lähteandmed (nupp „More information“ (rohkem infot)).

Ekraanipilt: Majandustrendid