Jõgevamaa infopäev (26. juuni 2018)

Ülevaated rahvastiku probleemidest – Mihkel Servinski, analüütik

Majandusest ja heaolust – Robert Müürsepp, analüütik

Jõgevamaa konkurentsivõime – Märt Leesment, analüütik

Geostatistika võimalused valla ja maakonna arengu planeerimisel – Helerin Äär, geoinfo spetsialist

Ülevaade järgmise registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) ettevalmistusest ja probleemidest ning kohalike omavalitsuste andmevajadusest – Diana Beltadze, REGREL projektijuht

Statistika tulevik, uued suunad ja tarbijatele suunatud uued teenused – Andres Kukke, peadirektori asetäitja

Infograafik - Jõgeva