Kalandus

Kalakasvatusettevõtted müüsid möödunud aastal rekordkoguse vikerforelli

artikkel
Statistikaamet

Kalakasvatusettevõtted müüsid 2019. aastal 1062 tonni kaubakala ja -vähki, kokku rohkem kui 3,7 miljoni euro väärtuses. Toodangu maht oli 28 aasta suurim.

Loe edasi

Mullu müüdi rekordkogus vesiviljelustoodangut

pressiteade nr 62

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2018. aastal 944 tonni kaubakala ja -vähki kokku 4,2 miljoni euro väärtuses, teatab statistikaamet. 2018. aastal müüdud vesiviljelustoodangu maht oli viimase kahekümne viie aasta suurim.

Loe edasi

Kalapüügi ja vesiviljelustoodangu maht viimastel aastatel stabiilne

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 39)
Evelin Enno-Sakwan

Kutselise kalapüügi (Läänemere, sisevee- ja ookeanipüügi) maht 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga märkimisväärselt ei muutunud. Aastal 2017 müüdud vesiviljelustoodangu maht oli aga viimase viie aasta üks suuremaid.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu müüdi rekordkogus vesiviljelustoodangut

pressiteade nr 57
Pressiteadet on parandatud 01.06.2018. Palume lugeda õigeks punasega märgitud arv.

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2017. aastal 870 tonni kaubakala ja -vähki ehk kokku 3,7 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. 2017. aastal müüdud toodangu maht oli viimase viie aasta suurim.

Müüdud vesiviljelustoodang, 1998–2017

Loe edasi

Kalandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 105)
Evelin Enno-Sakwan

Artikkel annab lugejale ülevaate Eesti kalapüügi (Läänemere-, sisevete- ja ookeanipüügi) mahtudest 2016. aastal. Peale selle antakse ülevaade Eesti vesiviljelussektori müüdud toodangu kogustest 2015. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Müüdud vesiviljelustoodangu maht mullu suurenes

pressiteade nr 57

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2016. aastal 868 tonni kaubakala ja -vähki ehk kokku 3,7 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. 2016. aastal müüdud toodangu maht oli viimase 20 aasta üks suurimaid.

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 293)
Evelin Enno, Madis Raudsaar

Eesti maismaast peaaegu poole ehk 49% katab mets. 2014. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,3 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 481 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud olid männikud (33,0% puistute kogupindalast), kaasikud (30,7%), kuusikud (16,9%) ja hall-lepikud (9,1%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni andmetel on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia, Montenegro ja Läti järel kuuendal kohal. Metsaga on otseselt seotud 35 000 töökohta metsasektoris ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Müüdud vesiviljelustoodangu maht mullu vähenes

pressiteade nr 56

Eesti vesiviljelusettevõtted müüsid 2015. aastal 795 tonni kaubakala ja -vähki kokku 3,3 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2014. aastaga on müüdud kala- ja vähitoodang vähenenud 8% ja toodangu rahaline väärtus 3%.

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 293)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Eesti maismaaterritooriumist peaaegu poole ehk 48,7% katab mets. Metsade üldnäitajad on viimased kümme aastat olnud stabiilsed. 2013. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,3 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 478 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud olid männikud (33,1% puistute kogupindalast), kaasikud (31,3%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (9,1%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal. Metsaga on otseselt seotud 35 000 töökohta metsasektoris ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 287)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Mets katab peaaegu poole ehk 48,2% Eesti maismaa territooriumist. Viimasel kümnendil on metsade üldnäitajad püsinud stabiilsena. 2012. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 468 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud on männikud (32,9% puistute kogupindalast), kaasikud (31,6%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (8,8%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse metsavarude hindamise kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi