Kalapüügi ja vesiviljelustoodangu maht viimastel aastatel stabiilne

http://www.stat.ee/759618
Evelin Enno-Sakwan

Kutselise kalapüügi (Läänemere, sisevee- ja ookeanipüügi) maht 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga märkimisväärselt ei muutunud. Aastal 2017 müüdud vesiviljelustoodangu maht oli aga viimase viie aasta üks suuremaid.