Karjäärileht

Tööpakkumised

Statistikaamet ootab oma meeskonda analüütilise mõtlemisega, tulemustele orienteeritud ja enesetäiendamisest huvitatud inimesi. Vaata meie tööpakkumisi CV-Online andmebaasis.

Loe lähemalt


Praktikavõimalused

Huvitud Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna või majanduse trendidest. Tule ja saa teada, kuidas andmeid kogutakse, töödeldakse ja analüüsitakse.

Loe lähemalt


Miks statistikaamet?

SA on usaldusväärse info esmane allikas!

Loe lähemalt


Tule ja avasta andmete jõud!

Väärtused

Usaldusväärsus

 • Meie tehtud statistika tugineb teaduslikult põhjendatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale
 • Selgitame kõigile kasutatud metoodikaid ja põhjendame saadud tulemusi.
 • Peame kinni statistilisest konfidentsiaalsusest.
 • Avaldame statistikat õigeaegselt.
 • Kohtleme kõiki tarbijaid võrdselt.
 • SA töötajad on oma ala eksperdid.
 • Meie tegevus on eetiline ja läbipaistev.

Koostöö

 • Süveneme kliendi vajadustesse.
 • Osaleme proaktiivselt riiklike andmevajaduste kokkuleppimisel.
 • Panustame avalikesse aruteludesse, osaleme riigisiseses ja rahvusvahelises statistikakoostöös.
 • Peame kinni kokkulepetest.
 • Toetame ja arendame majasisest tootmist ühise eesmärgi saavutamiseks.
 • Oleme suhtlemises avatud ja otsekohesed.

Uuenduslikkus

 • Oleme kursis tehnoloogia ja metoodika arengutega.
 • Rakendame uusi tehnoloogiaid ja metoodikaid statistika tootmises esimesena.
 • Otsime ja võtame kasutusele uusi andmeallikaid.
 • Arendame personaliseeritud statistikat.
 • Julgeme katsetada.
 • Las teised leiutavad aga meie rakendame tootmisesse.
 • Meie töötajate arvamus ja initsiatiiv on Statistikaameti arengu alus.
 • Taotleme igas töölõigus kvaliteeti ja tõhusust.

Praktikavõimalused

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud omandatud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas. Praktika toimub õppeasutuse määratud vormis ning praktikakoha juhendaja juhendamisel. Praktika korraldamise ja toimumise korra kinnitab ülikooli nõukogu. Seega võib praktika aeg ja kestus kooliti olla erinev.

Statistikaametisse on võimalik erialasele praktikale tulla üliõpilastel, kes

 • õpivad erialadel, mis on seotud statistikavaldkondadega, s.o keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majandusega.
 • valdavad eesti keelt C1 tasemel ja inglise keelt B2 tasemel;
 • tunnevad tööks vajalikke teksti- ja andmetöötlusprogramme (eriti Excel).

Praktika Statistikaametis on tasustamata ning oleneb ameti võimalustest ja vajadustest.

Kandideerimiseks saada

 • CV
 • motivatsioonikiri koos eelistatud praktika toimumise ajaga
 • kooli praktikajuhend, selle puudumisel muu praktika sisu kirjeldav dokument

e-posti aadressile personal at stat dot ee pealkirjaga „PRAKTIKA“.

Praktikapakkumised

Andmetöötluse ja registrite osakond

 1. Küsitlustöö tegemine ja küsitlustöö kvaliteedi kontroll.
  Periood: 1.-30.04.2018
  Sihtgrupp: sotsiaalvaldkonna tudengid
  Vajalikud oskused:  eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil.
 2. Kontsernide analüüsi abitegevused.
  Periood: 1.04.-31.07.2018
  Sihtgrupp: majanduse, maksunduse, panganduse, ärinduse, juhtimise, finantsi ja statistika eriala tudengid
  Vajalikud oskused: Excel ja Wordi spetsialisti tasemel, eesti keel tase B2
 3. Andmeesitajate infopäringutele vastamine.
  Periood: 1.03.-31.05.2018
  Sihtgrupp: sotsioloogia, infoteaduse ja raamatupidamise eriala tudengid Vajalikud oskused: Excel, Word, Internet Explorer ja Outlook kasutamise oskus, eesti keel tase C1

Andmetöötluse arendusosakond

 1. Küsimustike testimine.
  Periood: 1.08.-30.09.2018
  Sihtgrupp: sotsioloogia, finants/majanduse (raamatupidamise teadmistega) eriala tudengid
  Vajalikud oskused: Exceli kasutamise oskus.
 2. Statistikat kirjeldava dokumenteeritava info korrastamine.
  Periood: 1.06.2018-30.06.2018
  Sihtgrupp: infokorralduse või infoteaduse tudengid
  Vajalikud oskused: informatsiooni süstematiseerimise ja korrastamise alased teadmised.

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

 1. Andmete analüüs ja võrdlus ning arvutusliku metoodika väljatöötamise abitegevustes osalemine.
  Periood: kevad, sügis, talv
  Sihtgrupp: matemaatika ja majanduse eriala tudengid ning praktika
  Vajalikud oskused: SAS ja Excel kasutamise oskus

Miks statistikaamet?

SA on usaldusväärse info esmane allikas!

 • Meil saad töötada koos tippspetsialistidega keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majandusvaldkonnast.
 • Sul on võimalus rakendada ülikoolis õpitut ning arendada oma erialaseid oskuseid.
 • Saad tutvuda riikliku statistika tegemise protsessiga andmete kogumisest avaldamiseni.
 • Sul on võimalus näha numbrite taha ja toetada statistika tootmise arendamist.
 • Hoolime oma töötajate tervisest ja tegeleme aktiivselt terviseedendamisega. Pakume sporditegemise võimalust tööpäeva sees.
 • Peame oluliseks töö ja eraelu tasakaalu. Pakume paindlikku tööaega, sh võimalust töötada kodukontoris.