Kogumiku "Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional Development in Estonia" esitluse ajakirjanikele (29. november 2013)

Siim Krusell: Maakondade majanduslik jätkusuutlikkus

Mihkel Servinski: Elujõulisuse indeks

Anu Tõnurist: Eesti tööjõuareaalid

Kogumik