Konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil

Juriidilised isikud ja asutused võivad teaduslikel eesmärkidel kasutada Statistikaameti käsutuses olevaid konfidentsiaalseid andmeid Statistikaametis selleks kohandatud turvalisel töökohal. Selleks tuleb juriidilisel isikul või asutusel esitada Statistikaametile kirjalik taotlus järgmiste andmetega:

 • juriidilise isiku või asutuse nimi;
 • juriidilise isiku või asutuse registrinumber;
 • uurimistöö nimetus;
 • uurimistöö eesmärk;
 • uurimistööks vajaliku statistikatöö nimetus või andmete loetelu;
 • nende andmete loetelu, mis taotleja on saanud teistest allikatest ja mida ta soovib taotletavate andmetega linkida;
 • uurimistöö käigus andmeid kasutada soovivate isikute loetelu (nimi, isikukood, e posti aadress)

Taotluse menetlemise kiirendamiseks on soovitav see esitada vormil.

Taotluse saab esitada

 • e-postiga aadressil stat at stat dot ee,
 • kirja teel aadressil Tatari 51, 10134 Tallinn.

Taotluse täitmise tähtaeg

Taotluse rahuldamisest teatab Statistikaamet 15 tööpäeva jooksul. Kui taotlust ei ole võimalik esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, võtab Statistikaamet kahe tööpäeva jooksul taotluse esitajaga ühendust, et andmeid täpsustada. Taotluse rahuldamise korral sõlmib Statistikaamet taotlejaga andmete kasutamise lepingu. Taotluse menetlemine ja andmete kasutamise tingimused on täpsemalt kirjeldatud „Konfidentsiaalsete andmete teaduslike eesmärkidel edastamise korras“.

Turvalise töökoha kasutamise tingimused

 • Töökohad asuvad Statistikaameti kontorites: Tallinnas Tatari 51 ja Tartus TÜ Delta keskuses, Narva mnt 20.
 • Töökohti saab eelregistreerimise alusel kasutada tööpäeviti kella 9.00–16.00. Järgmise päeva töökoha broneeringu soov esitada hiljemalt sama päeva kella 12:00-ks.
 • Töökoha arvutis ei ole kasutajal võimalust printida, kopeerida faile välisele andmekandjale ega kasutada internetti.
 • Töökoha arvutis on igal kasutajal iga uurimistöö kohta eraldi kaust, kuhu on võimalik salvestada oma töö vahetulemusi ja mille varundamise tagab Statistikamet. Igal kasutajal on juurdepääs ainult tema uurimistööks vajalikele andmestikele.
 • Pärast Statistikaametis tehtud aimatavuse kontrolli saadetakse uurimistöö tulemid kasutaja meiliaadressile.
 • Kui kasutajal on vaja uurimistöö tegemiseks salvestada töökoha arvutisse oma faile, salvestab neid Statistikaameti töötaja.

Hind

Konfidentsiaalsete andmete kasutamine turvalisel töökohal on tasuta, kasutaja tasub vaid andmete ettevalmistamise kulud (vt teenusstandard).

Kõiki kasutajale teaduslikel eesmärkidel levitatud konfidentsiaalseid andmeid säilitab Statistikaamet tasuta 25 aastat. Kasutaja tööfaile säilitab Statistikaamet tasuta aasta pärast lepingu lõppemist.

Statistikaameti valmis andmestikud

Ainult turvalisel töökohal kasutamiseks

 • Rahva ja eluruumide loendus – 2000, 2011
 • Töötasu struktuur – 2010, 2014
 • Edukus tööturul

Teadustööde keskkonnas interneti kaudu kasutamiseks

 • Tööjõu-uuring – 1995–2017
 • Sotsiaaluuring – 2004–2016
 • Leibkonna eelarve uuring – 2000–2007, 2010–2012, 2015, 2016
 • Ajakasutuse uuring – 1999–2000, 2009–2010
 • Terviseuuring – 2014
 • Tööelu uuring – 2009, 2015
 • Täiskasvanute koolitus (isiku-uuring) – 2007, 2011, 2016
 • Täiskasvanute koolitus ettevõttes – 2006, 2010, 2015
 • Innovatsiooniuuring – 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014
 • Infotehnoloogia ettevõttes – 2015
 • Teadus- ja arendustegevus – 1998–2013 (ettevõtted), 1995–2013 (asutused)
 • Kaupade väliskaubandus – 1995–2017
 • Teenuste väliskaubandus – 2007–2016
 • Statistiline profiil – 1995–2017 (ettevõtted), 2005–2013 (osanikud)