Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta

Statistikahuvilistel on võimalik pöörduda Euroopa Liidu riikide kohta statistika leidmiseks Statistikaameti poole, mis on Euroopa statistika tugikeskus Eestis. Konsultatsiooni pakutakse eesti või inglise keeles.

Konsultatsiooni saab

  • Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta,
  • info leidmiseks Eurostati (Euroopa Liidu statistikaamet) veebilehelt http://ec.europa.eu/eurostat,
  • Eurostati veebilehel avaldatud andmebaaside kasutamiseks.

Küsimusi saab esitada

  • infotelefonil 625 9300 (E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30, helistamisel kehtib kohalik kõnetariif),
  • e-postiga euroinfo at stat dot ee,
  • kirjaga aadressil Tatari 51, 10134 Tallinn,
  • Statistikaametis kohapeal (esmaspäevast reedeni kell 9–16, Tatari 51, 10134 Tallinn).

Kirjalikult vastatakse e-posti või kirja teel.

Täitmise tähtaeg

Telefoni teel või Statistikaametis kohapeal esitatud küsimustele saab vastuse kohe. E-postiga esitatud küsimustele saab tööpäevadel vastuse 24 tunni jooksul. Küsimustele, mis nõuavad konsulteerimist Eurostatiga, sh metoodikaküsimused, vastatakse viie tööpäeva jooksul.

Hind

Konsultatsiooni Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse, andmeallikate ja nende kasutamise kohta saab tasuta.

Kaebused ja ettepanekud

Kirjalikult esitatud kaebused ja ettepanekud Euroopa Liidu riikide statistikat puudutava konsultatsiooni kohta registreeritakse. Lihtsamad kaebused lahendab konsultant esimesel võimalusel. Kaebuste lahendamise eest vastutab statistika levi osakonna juhataja. Kirja või e-postiga esitatud kaebustele vastab Statistikaamet kirjalikult. Kaebustele vastatakse kümne tööpäeva jooksul alates kaebuse registreerimise päevast. Kui kaebusele vastamiseks on vaja koguda lisainfot, võib tähtaega pikendada 30 päevani. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ka infotelefonil 625 9300 ja Statistikaametis kohapeal (Tatari 51, Tallinn).