Päevakava

9:30–10:00 Osalejate registreerimine. Hommikukohv

10:00–10:10 Konverentsi avasõnad. Diana Beltadze, Statistikaamet

10:10–10:25 Statistikaameti arengukava 2018–2022: kujunemine riiklikuks andmeagentuuriks. Mart Mägi, Statistikaamet

10:30–12:20 I sessioon – Uued andmeallikad loendusel (sessiooni juht: Heidy Roosimägi, Statistikaamet)

10:30–10:45 REGREL andmeallikad ja nende kasutamisvõimalused. Kristi Lehto, Statistikaamet

10:50–11:05 Mobiilpositsioneerimise kasutamine elukohaandmete täpsustamisel. Erki Saluveer ja Marek Rannala, OÜ Positium LBS

11:10–11:25 Töötamise register ja hõiveseisundi moodustamine uute andmete valguses. Maret Muusikus, Statistikaamet

11:30–11:45 Ehitisregistri andmekvaliteedi parandamise metoodikad.Taavi Jakobson, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

11:50–12:05 Uus rahvastikuregistri seadus ja sellest tulenevad võimalused. Enel Pungas, Siseministeerium

12:10–12:20 Sessiooni kokkuvõte

12:20–13:20 Lõuna

13:20–14:50 II sessioon – Loenduseks väljatöötatud metoodikad (sessiooni juht Ethel Maasing, Statistikaamet)

13:20–13:35 Partnerlussuhete hindamine olulise osa registripõhiste üksikvanemate puhul. Helle Visk, Statistikaamet

13:40–13:55 Leibkonna elukoha määramise võimalused ehk paiknemise indeks. Ethel Maasing, Statistikaamet

14:00–14:15 Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring: indeksite kvaliteedi hindamine. Ene-Margit Tiit, Statistikaamet

14:20–14:35 Rändestatistika arengusuunad. Alis Tammur, Statistikaamet

14:40–14:50 Sessiooni kokkuvõte

14:50–15:05 Kohvipaus

15:05–16:15 III sessioon – Rahvastikustatistika ja rahvaloenduste tulevik Euroopas

15:05–15:15 Rahvastikustatistika arengusuunad Euroopa Liidus: visioon 2021–2031. Heidy Roosimägi, Statistikaamet

15:20–15:35 Linna- ja vallarahvastiku määratlemine pärast haldusreformi. Priidu Ristkok, Rahandusministeerium

15:40–15:55 REGRELi teine prooviloendus 2018. aasta lõpus ja rahvaloenduste tulevik Euroopas. Diana Beltadze, Statistikaamet

16:00–16:15 Päeva kokkuvõte. Diana Beltadze