Kus paikneb Eesti majanduse kasvumootor?

http://www.stat.ee/759624
Jaan Õmblus

Majandusarengus on suur roll ettevõtlusaktiivsusel ‒ tihti on see peamine majanduskasvu soodustaja. Ettevõtlusaktiivsus soodustab uute töökohtade loomist ja innovatsiooni, seepärast on oluline uurida ja avastada ettevõtlusaktiivsust tekitavaid ja säilitavaid tegureid. Artiklis vaadeldakse, millistes majandusvaldkondades tekib kõige enam lisandväärtust ja millised tegurid selle kujunemist mõjutavad.