Liikumisstatistika

Statistikaamet monitoorib koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

Liikuvuse hindamiseks kasutatakse ühe näitajana täiesti paiksete ja väheliikuvate mobiilide osatähtsust.

Anonüümsed mobiilinumbrid jagatakse kolme rühma:

  1. täiesti paiksed mobiilid ja väheliikuvad ehk 95% paiksed mobiilid – ööpäeva jooksul püsib anonüümne mobiilinumber oma piirkonnas kas kogu aeg või vähemalt 95% ajast (ehk viibib väljaspool oma piirkonda kuni 72 minutit ööpäeva jooksul)
  2. liikuvad mobiilid – liikuv mobiilinumber on oma piirkonnast eemal vähemalt 5% ööpäevast ehk 72 minutit ööpäevas.

Tulemusi saab vaadata kaardil: https://liikumisanalyys.stat.ee.

Läbitud vahemaa ja peamises asukohas viibimise aeg

Lisaks eelnevale näitajale arvutatakse igale mobiilile peamises asukohas veedetud aeg ja päeva jooksul läbitud vahemaa ning leitakse piirkonna keskmine aeg ja vahemaa. Piirkondadesse jaotatakse mobiilid peamise asukoha järgi. Vahemaa saadakse summeerides iga peamisest asukohast lahkumise korral kaugus peamisest asukohast kaugeima punktini.

Tulemusi saab vaadata joonistel:

Peamises asukohas viibimise aeg ja läbitud vahemaa tööpäeviti.

Peamises asukohas viibimise aeg ja läbitud vahemaa puhkepäeviti.

Jooniste vaatamiseks vajuta „Esita“ nuppu.