Majandusüksuste andmete tellimine

Vastavalt riikliku statistika seaduse § 35 lõikele 4 saab tellida Eestis registreeritud majanduslikult aktiivsete juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid:

  • registrikood – äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood;
  • nimi ja aadress – majandusüksuse (v.a. toimla) nimi ja juriidiline aadress;
  • õiguslik vorm – vastavalt õiguslike vormide liigitusele;
  • tegevusala – vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 liigitusele;
  • suurusrühm, millesse üksus kuulub tööga hõivatud isikute aasta keskmise arvu järgi (0 – 9, 10 – 49, 50 – 249, vähemalt 250);
  • suurusrühm, millesse üksus kuulub aasta müügitulu järgi (0 – 0,09; 0,1 – 0,9; 1,0 – 1,9; 2,0 – 4,9; vähemalt 5,0 miljonit eurot);

Ühe majandusüksuse ühe aasta andmete hind on 1 euro.


Nõutud teave on tähistatud tärniga (*).

Tellija andmed


(täita juhul, kui soovite arvet teisel postiaadressil või e-postiga)


Soovitud andmed*
Soovin tellida majandusüksuste (juriidiliste isikute, välismaa äriühingute filiaalide, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate) andmeid.
Tegevusala(d)

Õiguslik vorm

Tööga hõivatud isikute aasta keskmine arv
Märkige, mis suurusrühmadesse kuuluvate majandusüksuste andmeid soovite.
Aasta müügitulu
Märkige, mis suurusrühmadesse kuuluvate majandusüksuste andmeid soovite.
Aasta(d)*

Vastust soovin saada*
Maksan*

Tellimustöid ei käibemaksustata.

Lisainfo

tel: 625 9300
e-post: stat at stat dot ee

Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.