Majandusüksuste klassifitseerimise abiinfo

Majandusüksuste nimekiri on mõeldud andmeesitajatele klientide või tehingu vastaspoolte majandussektori määramiseks. Nimekiri koostatakse ja avaldatakse üks kord aastas (detsembris) ning see hõlmab majandusüksusi, mis on olnud majanduslikult aktiivsed kolme viimase aasta jooksul. Finantssektori üksused on nimekirja kantud kõikselt, k.a majanduslikult mitteaktiivsed.

Üksuste andmed 01.12.2019, revideeritud 23.01.2020: XLS / XML