Metsamajandus

Eesti maismaast pool on metsamaa

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 41)
Mati Valgepea

Metsad on Eesti üks olulisemaid taastuvaid loodusvarasid ja elukeskkondi, mille kaitsel ja majandamisel on mitmekülgne mõju keskkonnale, majandusele ja sotsiaalelule. Puidu varumine on viimastel aastatel jõudnud 10‒11 miljoni kuupmeetrini. Aktiivsem metsakasutus nõuab suuremat tähelepanu ka metsade kaitsele, uuendamisele ja hooldustöödele.

Väljaande kaas

Loe edasi

EV100: mets ja metsarahvas

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Nii mõnigi leiab, et eestlased on metsarahvas. Statistika järgi on Eestis metsaga kaetud rohkem kui pool pindalast, seega võib eestlasi metsarahvaks pidada küll. Ometi ei tähenda see elukohaga seotud nähtust, vaid kirjeldab pigem hingeseisundit: tõeliselt metsas elab kaduvväike osa eestimaalasi. Rohkem elatakse linnades.

Metsasus, 2016

Loe edasi

Metsamajandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 107)
Mati Valgepea

Metsad on Eesti üks olulisemaid taastuvaid loodusvarasid ja elukeskkondi, mille kaitsel ja majandamisel on mitmekülgne mõju keskkonnale, majandusele ja sotsiaalelule. Puidu varumine on viimastel aastatel jõudnud 10 miljoni kuupmeetri tasemele. Aktiivsem metsakasutus nõuab suuremat tähelepanu ka metsade uuendamisele ja hooldustöödele.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 293)
Evelin Enno, Madis Raudsaar

Eesti maismaast peaaegu poole ehk 49% katab mets. 2014. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,3 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 481 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud olid männikud (33,0% puistute kogupindalast), kaasikud (30,7%), kuusikud (16,9%) ja hall-lepikud (9,1%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni andmetel on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia, Montenegro ja Läti järel kuuendal kohal. Metsaga on otseselt seotud 35 000 töökohta metsasektoris ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 293)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Eesti maismaaterritooriumist peaaegu poole ehk 48,7% katab mets. Metsade üldnäitajad on viimased kümme aastat olnud stabiilsed. 2013. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,3 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 478 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud olid männikud (33,1% puistute kogupindalast), kaasikud (31,3%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (9,1%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal. Metsaga on otseselt seotud 35 000 töökohta metsasektoris ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, transpordi- jt sektorite töökohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 287)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Mets katab peaaegu poole ehk 48,2% Eesti maismaa territooriumist. Viimasel kümnendil on metsade üldnäitajad püsinud stabiilsena. 2012. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 468 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud on männikud (32,9% puistute kogupindalast), kaasikud (31,6%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (8,8%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse metsavarude hindamise kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 281)
Evelin Enno, Mati Valgepea

Mets katab peaaegu poole Eesti maismaaterritooriumist. Viimasel kümnendil on metsade üldnäitajad püsinud stabiilsena. 2011. aastal oli Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ja metsade puidutagavara 466 miljonit tihumeetrit. Levinuimad puistud on männikud (33,2% puistute kogupindalast), kaasikud (31,8%), kuusikud (16,2%) ja hall-lepikud (8,4%). ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülemaailmse metsavarude hindamise kohaselt on Eesti oma territooriumi metsasuse (metsamaa osatähtsus maismaas) poolest Euroopas Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel viiendal kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 283)
Jelena Rõbakova

Jahinduses, kalanduses ja metsanduses kasutab inimene taastuvaid loodusressursse. Mets on üks Eesti suuremaid väärtusi, millel on nii kultuuriline, sotsiaal-majanduslik kui ka ökoloogiline väärtus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jahindus, kalandus ja metsamajandus

Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 287)
Olesja Gaidukova, Mati Valgepea

Mets on üks Eesti olulisemaid loodusvarasid, millel on suur kultuuriline, sotsiaal-majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. Mets katab ligikaudu poole Eesti maismaa territooriumist.

Väljaande kaas

Loe edasi

Metsamajandus

Ettevõtlus. Business (lk 68)

2009. aastal oli metsamajandusettevõtete müügitulu 246 miljonit eurot ehk 38% vähem kui eelmisel aastal. Metsamajandusettevõtted andsid 1,2% kõigi ettevõtete lisandväärtusest.

Väljaande kaas

Loe edasi