Neljapäeval algasid ametnike välitööd Kagu-Eestis

Tiina Nõmm

Neljapäeval algasid konverentsiga “Õnne valem” Põlvas poolteist nädalat kestvad ametnike välitööd Kagu-Eestis, mille siht on leida käegakatsutavaid võimalusi edendada piirkonna elu. Välitööde eri vormis üritustel alates seminaridest kuni kogukonnahäkatonini osaleb kokku ligi 700 inimest.

Ametnike välitööd toimuvad 8.–16. augustil Kagu-Eestis: Põlva, Valga ja Võru maakonnas. Välitöid veab eest rahandusministeerium koostöös kohalike omavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste ning paljude ministeeriumite ja teiste riigiasutustega.

Konverents "Õnne valem"

Konverentsi “Õnne valem” avas Põlva gümnaasiumis riigihalduse minister Jaak Aab. Konverentsil esines teiste hulgas ka Statistikaameti peadirektor Mart Mägi. Ettekannet aitasid koostada Statistikaameti analüütikud Mihkel Servinski ja Marika Kivilaid. Konverentsi esitlus on nähtav manuses. Konverents on järelvaadatav siit.

Avakonverentsil nuputasid riigi ja kohalike omavalitsuste töötajad, piirkonna ettevõtjad ning kohalikud sädeinimesed üheskoos õnne valemit, kuidas tagada Kagu-Eesti inimestele mugav ja atraktiivne elukeskkond ning regiooni tasakaalukas areng.

Ametnike välitööde eesmärk on käivitada tõhus koostöö ühelt poolt riigi, maakonna ja omavalitsuse teljel ja teisalt valdkondlikult ministeeriumide vahel, et toetada regionaalset arengut ja luua võrgustikud konkreetsete valdkondlike ettepanekute elluviimiseks. Ühised mõttetalgud süvendavad ka Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste koostööd.

Rohkem infot välitööde kohta leiad Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Ametnike Välitööd logo