Eesnime Kaija statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaija 172 naisel. Kaija on populaarsuselt 606. naisenimi.

Vanim Kaija on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 10–14.

Kaija on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaija vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,90.

Kõige rohkem on eesnimega Kaija sündinuid detsembris, kokku 25.