Õigusaktid

Eesti

Riikliku statistika seadus

Statistikaameti põhimäärus

Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord

Konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord

Statistikatööde loetelu

Euroopa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta

Euroopa Komisjoni 17. juuni 2013 määrus (EL) nr 557/2013 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil

Euroopa Komisjoni 17. juuni 2013 määruse (EL) nr 557/2013 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil parandus

Loendused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega (EMPs kohaldatav t

Komisjoni määrus (EL) nr 519/2010, 16. juuni 2010 , millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta

2001. aasta põllumajandusloenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid

2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid