Otsing


Otsingu tulemused

Artiklid | Rubriigid | Dokumendid | Lingid

Hõiveseisundi moodustamine registriandmete põhjal

REGREL. Kas lugeda rahvast savitahvlite või taimejuurte abil?

REGREL. Elukoht garaažis või alajaamas. Aga päriselt?

REGREL. Rahvastikuregister on nagu Tallinn, mis ei saa kunagi valmis

REGREL. Rahvaloendus maailmas: kelle uksele loendaja koputab?

REGREL. Eesti registrites on info rahvuse ja emakeele kohta olemas

Rahvusvaheline loendusekspert: maailma arenenud riigid kasutavad loenduste tegemiseks üha enam registreid

REGREL kohtumine tehnoloogiaekspertide ja analüütikutega (3. oktoober 2019)

REGREL. Kuidas lahus pered ühe katuse alla kokku viia

REGREL. Mu aadress on… Eesti Vabariik!?

REGREL: Mida tähendab registripõhine loendus?

REGRELi infokiri II poolaasta 2018

Konverents „Uued andmeallikad ning meetodid registripõhisel rahva ja eluruumide loendusel“

Struktuurfondide toetatud projektid

Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring (LEKU, RLU)

Statistikaamet tutvustas tehnoloogiaekspertidele registripõhist rahvaloendust

Statistikaamet käis Riigikogus rahvaloenduse ettevalmistust tutvustamas

Statistikaamet otsustab rahvaloenduse meetodi aasta lõpus

Jõgevamaa infopäev (26. juuni 2018)

Mais algab leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring

REGRELi infokiri II poolaasta 2017

Andmekogude kvaliteedi hindamine 2017. aastal

Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamise prooviuuring registripõhise rahvaloenduse andmete täpsustamiseks ja hindamiseks

REGRELi infokiri I poolaasta 2017

REGREL esimese prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemuste tutvustus ajakirjanikele (28. detsember 2016)

REGREL esimese prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemuste tutvustus ajakirjanikele (28. detsember 2016)

Statistikaamet tutvustab prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemusi

REGRELi infokiri II poolaasta 2016

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

REGREL esimese prooviloenduse eluruumide tulemuste tutvustus ajakirjanikele (14. november 2016)

Registripõhise rahvaloenduse esimene prooviloendus jõudis kokkuvõtete tegemiseni

REGREL esimese prooviloenduse eluruumide tulemuste tutvustus ajakirjanikele

REGREL pressikonverents ajakirjanikele

Statistikaamet andis ülevaate järgmise rahvaloenduse ettevalmistusest

Konverents „Registrid ja suurandmed statistikas“

Tarbijaseminar "Registriandmete kasutamine riiklikes uuringutes ja rahvaloendusel"

Infokoosolek Statistikaametis REGREL projekti kaasatud andmekogude esindajatega

Statistikaamet kohtub registripõhise rahvaloenduse ettevalmistamiseks andmekogude esindajatega

Statistikaamet esitab Eurostatile rahvaloenduse lõppraporti

Statistikaamet alustab ettevalmistusi 2020. aasta registripõhiseks rahvaloenduseks

Департамент статистики начинает подготовку к переписи населения 2020 года на основе данных регистра

Teavitusseminar "Registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistus" (3. detsember 2010)

Ajakava

REGREL