Päevakava

10.00 – 10.30 Registreerimine

Muusikaline tervitus

I sessioon
Juhatab Tõnu Kollo

10.30 – 10.50 Avamine. Mart Mägi Statistikaameti peadirektor. Andres Soosaar TÜ akadeemiline sekretär

10.50 – 11.20 Ene-Margit Tiit "Miks on tarvis registripõhist rahvastikustatistikat?"

11.20 – 11.40 Ethel Maasing „Rahvastikuarvestuse registripõhise metoodika sünd ja areng“

Muusikaline tervitus

11.50 – 12.10 Helle Visk „Leibkondade moodustamine registriandmete põhjal“

12.10 – 12.30 Alis Tammur „Mudelipõhistele andmetele tähenduse andmine – kasutaja ja tõlgendaja vaatepunkt“

12.30 – 13.30Lõuna

II sessioon
Juhatab Kalev Pärna

Muusikaline tervitus

13.40 – 14.00 Krista Fischer „Eluiga, põlvkonnad ja mudelid Geenivaramus“

14.00 – 14.20 Kaja Sõstra „Eksperimentaalstatistika – mis see on?“

14.20 – 14.40 Dagmar Kutsar „Lastekeskne statistika: kas lastelt kogutud andmeid saab usaldada?“

14.40 – 15.00 Siiri Silm "Mobiilpositsioneerimise võimalused rahvastiku protsesside ajalis-ruumilisel analüüsimisel"

15.00 – 15.10 Liina-Mai Tooding "Statistika leksikon"

15.10Viktor Abramov TÜ matemaatika ja statistika instituudi tervitus

Tervitused (sõnavõtusoovist anda eelnevalt teada mob 510 0897, e-post mare dot vahi at ut dot ee) Kohvilaud 6. korrusel