Norway Grants

Avaseminar

16. oktoober 2013
Swissôtel Tallinnas (Tornimäe 3 Tallinn, ruum Tartu)

Avaseminaril arutleme, mida ühiskond vajab, et jälgida meeste ja naiste võrdõiguslikkust tööturul. Kuidas kasutatakse palgaerinevuste infot seadusloomes ja arengukavade väljatöötamisel? Kuivõrd on ettevõtted ja asutused huvitatud palgalõhe mõõtmisest ja võrdõiguslikkuse tagamisest? Tutvustame palgaerinevuste teemal seni tehtud uurimuste tulemusi ja anname ülevaate tulevikuperspektiividest.

AJAKAVA
09.00 – 09.30 Saabumine ja registreerumine, hommikukohv
Seminari avamine
09.30–09.40 Sotsiaalminister Taavi Rõivas
09.40–09.50 Lise Nicoline Kleven Grevstad , Norra suursaadik Eestis
09.50–11.00 I sessioon. Programmi tutvustus
09.50–10.10 Karel Parve, Sotsiaalministeerium: „Norra toetuste 2009 – 2014 programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö-ja pereelu tasakaal“ tutvustus
10.10–10.30 Urve Kask, Statistikaamet: „Ülevaade projektist „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“
10.30.–10.50 Maretta Lunev, Statistikaamet: „Ülevaade projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ senitehtud töödest ja tulemitest
Küsimused
11.00– 11.15 Kohvipaus

11.15–13.30 II sessioon. Palgaerinevuste mõõtmise vajadus ühiskonnas
11.15–11.45 Hede Sinisaar, Sotsiaalministeerium: „Palgalõhe – kas ainult statistika?
11.45–12.15 Marianne Mikko, Riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond: „Palgalõhe – kaua võib ja kes vastutab?“
12.15–12.45 Peep Peterson, EAKL juhataja: „Ametiühingute kogemus palgalõhest - põhjused, soodustajad ja ravi“
12.45–13.15 Madis Aben, Rahandusministeerium: „Palgaerinevuste paljastamise poliitilised tagajärjed
Arutelu
13.30–14.30 Lõuna Café Swiss’is

14.30–16.15 III sessioon. Varasemad uurimused – põhilised järeldused
14.30–15.00 Sten Anspal, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR: „Sooline palgalõhe ja Tööjõu-uuringu andmed
15.00–15.30 Triin Roosalu, Tallinna Ülikool: „Kust veel otsida soolist võrdõiguslikkust? Kaudse diskrimineerimise võimalikud jäljed statistilistes vaatlustes
15.30–16.00 Jüri Uljas: „Mehed ja naised tööturul - palgaerinevuste psühholoogilised aspektid
16.00–16.30 Kristjan Vassil „Palgaerinevuse konservatiivne hindamine. Sobitusmeetod ja randomiseeritud eksperimendi jäljendamine küsitlusandmete põhjal
Arutelu
16.30 arutelu jätkub kohvilauas