Palk ja tööjõukulu

Sooline palgalõhe oli eelnenud aastaga samal tasemel

pressiteade nr 53

Naispalgatöötajate keskmine brutotunnitasu oli 2017. aasta oktoobris 20,9% väiksem kui meespalgatöötajatel, teatab Statistikaamet. Pärast kolm aastat kestnud vähenemist jäi sooline palgalõhe mullu varasema aastaga võrreldes samale tasemele.

<br>Nais- ja meespalgatöötajate brutotunnitasu erinevus, 2017

Loe edasi

Vabade ametikohtade arv IV kvartalis vähenes

pressiteade nr 29

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2017. aasta IV kvartalis ligi 10 600 vaba ametikohta, teatab Statistikaamet. Kui vabade ametikohtade arv oli eelmises kvartalis viimaste aastate suurim, siis IV kvartalis vähenes vabade ametikohtade arv võrreldes eelmise kvartaliga 17%. Võrreldes 2016. aasta IV kvartaliga suurenes vabade ametikohtade arv samuti 17%.

Vabade ametikohtade määr tegevusala järgi, IV kvartal, 2016–2017

Loe edasi

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aastal 1221 eurot

pressiteade nr 23
Pressiteadet on parandatud 07.03.2018. Palume lugeda õigeks punasega märgitud tekst.

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aastal 1221 eurot, 2016. aastaga võrreldes tõusis brutokuupalk 6,5%, teatab Statistikaamet. Aasta keskmine brutokuupalk suurenes pea kõikidel tegevusaladel. Kõrgem oli brutokuupalk II ja IV kvartalis.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusalati, 2016–2017

Loe edasi

Vabade ametikohtade arv III kvartalis suurenes

pressiteade nr 131

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2017. aasta III kvartalis ligi 12 700 vaba ametikohta, mis on viimaste aastate suurim näitaja, teatab Statistikaamet.

Vabade ametikohtade määr tegevusalati, III kvartal, 2016–2017

Loe edasi

III kvartalis keskmise palga aastakasvu kiirenemine jätkus

pressiteade nr 124

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta III kvartalis 1201 eurot, tõustes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 7,4%, teatab Statistikaamet. Brutokuupalga aastakasv kiirenes teist kvartalit järjest.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusala järgi, III kvartal, 2016–2017

Loe edasi

II kvartalis oli 12 000 vaba ametikohta

pressiteade nr 98

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2017. aasta II kvartalis ligi 12 000 vaba ametikohta, mis oli viimase üheksa aasta suurim näitaja, teatab Statistikaamet.

Vabade ametikohtade määr tegevusalati, II kvartal, 2016–2017

Loe edasi

II kvartalis keskmise palga aastakasv kiirenes

pressiteade nr 91

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta II kvartalis 1242 eurot ja brutokuupalk tõusis eelmise aasta II kvartaliga võrreldes 6,8%, teatab Statistikaamet. Neli järjestikust kvartalit aeglustunud palga aastakasv kiirenes II kvartalis taas ning oli 1,1 protsendipunkti kiirem kui eelmises kvartalis.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusala järgi, II kvartal, 2016–2017

Loe edasi

Brutokuupalk ja vabad ametikohad

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 62)
Kai Maasoo

Eesti keskmine brutokuupalk tõusis kiiresti kuni 2008. aastani. Majandussurutis tõi 2009. aastal kaasa brutokuupalga languse. Praeguseks on brutokuupalk tõusnud alates 2011. aastast ja keskmise brutokuupalga aastakasv on jäänud 5,7–7,6% piiresse. Vabade ametikohtade arv vähenes 2009. aastal majandussurutise tagajärjel ligi 3 korda ning on suurenenud aeglaselt alates 2010. aastast. Nii vabade ametikohtade arv kui ka brutokuupalga aastakasv oli 2016. aastal viimase 6 aasta suurim – 2016. aastal tõusis brutokuupalk võrreldes eelnenud aastaga 7,6% ja vabade ametikohtade arv jõudis III kvartalis 11 000 piirini.

Väljaande kaas

Loe edasi

Vabade ametikohtade arv I kvartalis ületas 11 200 piiri

pressiteade nr 68

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2017. aasta I kvartalis üle 11 200 vaba ametikohta, teatab Statistikaamet. Vabade ametikohtade arv oli viimase kaheksa aasta suurim. Kui vabade ametikohtade arv eelmises kvartalis ulatus veidi üle 9000, siis I kvartalis suurenes vabade ametikohtade arv eelmise kvartaliga võrreldes 24%.

Vabade ametikohtade määr tegevusalati, I kvartal, 2016–2017

Loe edasi

I kvartalis keskmise palga kasvu aeglustumine jätkus

pressiteade nr 61

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aasta I kvartalis 1153 eurot ja brutotunnipalk 7,13 eurot, teatab Statistikaamet. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes tõusis brutokuupalk 5,7% ja brutotunnipalk 3,9%. Keskmise brutokuupalga aastakasv oli 1,2 protsendipunkti aeglasem kui eelmises kvartalis ning aastakasv aeglustus neljandat kvartalit järjest.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusala järgi

Loe edasi