Panusta statistikaameti küsimustike uuenduskuuri!

Otsime vabatahtlikke, keda kaasata uute küsimustike ümberdisainimise protsessi. Meie eesmärgiks on kasutada arusaadavaid ja andmete õigsust tagavaid küsimustikke, mida ka lihtne täita oleks.

Panusta statistikaameti küsimustike uuenduskuuri

Seadsime sihiks, et kõik ettevõtetele täitmiseks mõeldud küsimustikud peavad olema üle vaadatud oma ala spetsialistide poolt. Meil on kasutusel ca 130 küsimustikku, millest püüame aasta jooksul uuendada vähemalt kuus. Selleks kaasame vabatahtlikke testijaid nii uute küsimustike ettevalmistamise kui olemasolevate ümberdisainimise protsessi. Tagasisidet kogume nii küsimustike sisu kui visuaalse poole kohta.

Meie soov on teha koostööd andmete esitajatega, kes vastutavad, et ettevõttest korrektne info välja läheks. Ootame ja hindame kõrgelt ka ekspertide panust, kes oskavad nõu anda oma valdkonna spetsiifika osas. Lisaks huvitab meid, millised andmed ja mis kujul ettevõtetes olemas on. Meie fookuses on eelkõige infotehnoloogia, töötleva tööstuse ja majanduse valdkondade küsimustike arendamine.

Andmeesitajatelt ja ekspertidelt ootame:

  • küsimustike täitmisel saadud kogemuste jagamist;
  • viitamist küsimustike probleemidele ja abi lahenduste leidmisel;
  • valdkonna terminoloogia ja toimimisloogika selgitamist;
  • sõnastuse erinevate variantide asjakohasust hindamist.

Ümberdisainimise tulemusena tagame:

  • andmeesitamise lihtsamaks muutumise;
  • selgemad ja ladusamalt täidetavad küsimustikud;
  • ajavõidu küsimustike täitmisel ja kvaliteetsemad andmed, mis on kõigile kasutamiseks.

Küsimustike testijatega alustame koostööd esimesel võimalusel. Tagasisidet kogume meili ja telefoni teel ning plaanime läbi viia ka regulaarseid kohtumisi. Hea meelega jätkame andmeesitajate ja ekspertidega ka pikemaajalist koostööd, mille käigus kogume tagasisidet kuni nelja küsimustiku kohta aastas. Protsessi käigus saavad ka testijad infot, mida nende tagasiside põhjal muudetud on.

Enda soovist küsimustike uuendamisse panustada palume märku anda statistikaameti andmekirjelduse juht Ilme Ingelile ilme.ingel@stat.ee hiljemalt 17. oktoobriks.