2010. aasta põllumajandusloendus

1. septembrist 15. novembrini 2010 toimus Eestis kuues põllumajandusloendus. Uuriti põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat maad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks.

Põhjalikum ülevaade ilmus 15.12.2011. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Loenduse esialgsed tulemused avaldas Statistikaamet 17.12.2010.

Põhjalikum info 2010. aasta põllumajandusloenduse kohta

Vaata küsimustikku

Pressiteated

Väljaanded ja artiklid

Õigusaktid

Kaardid