Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 324 8200,4
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
IV kvartal 20181 384 eurot7,28,9
Oktoober 20181 327 eurot2,77,8
November 20181 369 eurot3,29,4
Detsember 20181 455 eurot6,39,4
Töötuse määr, %20185,4
I kvartal 20194,7
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
Aprill 20191,33,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %20181,7
I kvartal 20190,52,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20184,1
Märts 20190,62,4
SKP jooksevhindades201825 656,9 mln eurot
IV kvartal 20186 862,2 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201819 895,6 mln eurot3,9
IV kvartal 20185 237,5 mln eurot5,84,2
EksportMärts 20191 229,7 mln eurot5,57,6
ImportMärts 20191 406,7 mln eurot11,94,8