Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 324 8200,4
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
I kvartal 20191 341 eurot-3,27,9
Jaanuar 20191 309 eurot-10,17,3
Veebruar 20191 317 eurot0,68,6
Märts 20191 396 eurot6,07,8
Töötuse määr, %20185,4
II kvartal 20195,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
Juuli 2019-0,12,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %20181,7
II kvartal 20190,32,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20184,1
Juuni 2019-5,7-3,8
SKP jooksevhindades201825 678,1 mln eurot
I kvartal 20196 316,5 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201819 896,1 mln eurot3,9
I kvartal 20194 827,4 mln eurot-7,84,5
EksportJuuni 20191 169,5 mln eurot-12,9-7,7
ImportJuuni 20191 293,3 mln eurot-10,6-7,8