Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 319 1330,3
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
II kvartal 20181 321 eurot6,46,4
Aprill 20181 312 eurot1,27,5
Mai 20181 298 eurot-1,08,1
Juuni 20181 354 eurot4,33,3
Töötuse määr, %20175,8
III kvartal 20185,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
Oktoober 20180,54,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
III kvartal 20180,31,4
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
September 2018-1,12,3
SKP jooksevhindades201723 615,1 mln eurot
II kvartal 20186 439,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201719 155,1 mln eurot4,9
II kvartal 20185 078,9 mln eurot10,03,7
EksportSeptember 20181 241,2 mln eurot4,510,7
ImportSeptember 20181 317,6 mln eurot-2,610,6