Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20201 328 9760,3
Keskmine brutokuupalk20191 407 eurot7,4
I kvartal 20201 404 eurot-4,64,8
Jaanuar 20201 390 eurot-10,46,2
Veebruar 20201 373 eurot-1,24,3
Märts 20201 451 eurot5,73,9
Töötuse määr, %20194,4
I kvartal 20205,0
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20192,3
Juuli 20200,0-0,9
Ehitushinnaindeksi muutus, %20191,9
II kvartal 2020-0,40,6
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2019-0,1
Juuni 20207,7-5,5
SKP jooksevhindades201928 037,8 mln eurot
I kvartal 20206 494,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201924 653,8 mln eurot4,3
I kvartal 20205 726,1 mln eurot-11,9-0,7
EksportMai 20201 002,7 mln eurot-2,2-24,8
ImportMai 20201 086,3 mln eurot0,1-24,3