Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 324 8200,4
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
II kvartal 20191 419 eurot5,97,4
Aprill 20191 411 eurot1,07,5
Mai 20191 400 eurot-0,77,9
Juuni 20191 445 eurot3,26,7
Töötuse määr, %20185,4
II kvartal 20195,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
September 2019-0,22,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %20181,7
II kvartal 20190,32,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20184,1
August 20193,8-2,5
SKP jooksevhindades201826 035,9 mln eurot
II kvartal 20197 105,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201823 629,2 mln eurot4,8
II kvartal 20196 221,1 mln eurot7,73,6
EksportAugust 20191 150,4 mln eurot-2,0-2,8
ImportAugust 20191 248,9 mln eurot-9,2-7,2