Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 315 6350,0
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
II kvartal 20171 242 eurot7,76,8
Aprill 20171 220 eurot-0,76,9
Mai 20171 201 eurot-1,66,4
Juuni 20171 311 eurot9,27,5
Töötuse määr, %20166,8
II kvartal 20177,0
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
August 20170,43,9
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
II kvartal 20170,21,5
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,4
Juuli 2017-3,14,7
SKP jooksevhindades201621 098,3 mln eurot
II kvartal 20175 816,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 976,6 mln eurot2,1
II kvartal 20174 821,3 mln eurot10,05,7
EksportJuuli 2017938,9 mln eurot-13,75,6
ImportJuuli 20171 135,4 mln eurot-6,09,0