Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20201 328 9760,3
Keskmine brutokuupalk20191 407 eurot7,4
IV kvartal 20191 472 eurot5,46,3
Jaanuar 20201 390 eurot-10,46,2
Veebruar 20201 373 eurot-1,24,3
Märts 20201 451 eurot5,73,9
Töötuse määr, %20194,4
I kvartal 20205,0
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20192,3
Aprill 2020-0,4-0,8
Ehitushinnaindeksi muutus, %20191,9
I kvartal 20200,01,2
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2019-0,1
Aprill 2020-8,4-16,9
SKP jooksevhindades201928 037,8 mln eurot
I kvartal 20206 494,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201924 653,8 mln eurot4,3
I kvartal 20205 726,1 mln eurot-11,9-0,7
EksportMärts 20201 228,6 mln eurot12,3-0,8
ImportMärts 20201 378,9 mln eurot12,6-1,8