Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20201 328 3600,3
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
III kvartal 20191 397 eurot-1,68,2
Juuli 20191 435 eurot-0,710,7
August 20191 365 eurot-4,96,1
September 20191 389 eurot1,77,5
Töötuse määr, %20194,4
IV kvartal 20194,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20192,3
Jaanuar 2020-0,41,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20191,7
IV kvartal 20190,51,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2019-2,1
Detsember 2019-2,4-10,0
SKP jooksevhindades201826 035,9 mln eurot
III kvartal 20197 017,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201823 629,2 mln eurot4,8
III kvartal 20196 111,5 mln eurot-2,04,2
EksportDetsember 20191 078,6 mln eurot-11,80,8
ImportDetsember 20191 333,7 mln eurot2,62,8