Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20201 328 9760,3
Keskmine brutokuupalk20191 407 eurot7,4
I kvartal 20201 404 eurot-4,64,8
Jaanuar 20201 390 eurot-10,46,2
Veebruar 20201 373 eurot-1,24,3
Märts 20201 451 eurot5,73,9
Töötuse määr, %20194,4
I kvartal 20205,0
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20192,3
Mai 2020-0,7-1,7
Ehitushinnaindeksi muutus, %20191,9
I kvartal 20200,01,2
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2019-0,1
Mai 2020-0,2-17,7
SKP jooksevhindades201928 037,8 mln eurot
I kvartal 20206 494,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201924 653,8 mln eurot4,3
I kvartal 20205 726,1 mln eurot-11,9-0,7
EksportAprill 20201 025,0 mln eurot-17,0-17,3
ImportAprill 20201 085,8 mln eurot-21,8-21,9