Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 324 8200,4
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
III kvartal 20191 397 eurot-1,68,2
Juuli 20191 435 eurot-0,710,7
August 20191 365 eurot-4,96,1
September 20191 389 eurot1,77,5
Töötuse määr, %20185,4
III kvartal 20193,9
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
November 2019-0,31,8
Ehitushinnaindeksi muutus, %20181,7
III kvartal 20190,42,1
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20184,1
Oktoober 20190,6-3,9
SKP jooksevhindades201826 035,9 mln eurot
III kvartal 20197 017,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201823 629,2 mln eurot4,8
III kvartal 20196 111,5 mln eurot-2,04,2
EksportOktoober 20191 269,1 mln eurot5,5-6,7
ImportOktoober 20191 453,1 mln eurot6,9-6,3