Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 319 1330,3
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
II kvartal 20181 321 eurot6,46,4
Aprill 20181 312 eurot1,27,5
Mai 20181 298 eurot-1,08,1
Juuni 20181 354 eurot4,33,3
Töötuse määr, %20175,8
II kvartal 20185,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
August 20180,53,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
II kvartal 20180,32,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
Juuli 2018-1,33,7
SKP jooksevhindades201723 615,1 mln eurot
II kvartal 20186 439,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201719 155,1 mln eurot4,9
II kvartal 20185 078,9 mln eurot10,03,7
EksportJuuli 20181 187,7 mln eurot-6,126,7
ImportJuuli 20181 324,8 mln eurot-7,017,9