Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20201 328 3600,3
Keskmine brutokuupalk20191 407 eurot7,4
IV kvartal 20191 472 eurot5,46,3
Oktoober 20191 422 eurot2,47,2
November 20191 446 eurot1,75,6
Detsember 20191 551 eurot7,26,6
Töötuse määr, %20194,4
IV kvartal 20194,1
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20192,3
Märts 2020-0,70,9
Ehitushinnaindeksi muutus, %20191,7
IV kvartal 20190,51,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2019-2,3
Veebruar 20208,6-0,2
SKP jooksevhindades201928 037,2 mln eurot
IV kvartal 20197 392,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2015)201924 653,4 mln eurot4,3
IV kvartal 20196 498,3 mln eurot5,73,9
EksportVeebruar 20201 089,0 mln eurot-5,0-6,4
ImportVeebruar 20201 220,8 mln eurot4,8-2,4