Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 323 8240,4
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
IV kvartal 20181 384 eurot7,28,9
Oktoober 20181 327 eurot2,77,8
November 20181 369 eurot3,29,4
Detsember 20181 455 eurot6,39,4
Töötuse määr, %20185,4
IV kvartal 20184,4
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
Veebruar 20190,21,9
Ehitushinnaindeksi muutus, %20181,7
IV kvartal 20180,81,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20184,1
Jaanuar 20190,94,7
SKP jooksevhindades201825 656,9 mln eurot
IV kvartal 20186 862,2 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201819 895,6 mln eurot3,9
IV kvartal 20185 237,5 mln eurot5,84,2
EksportJaanuar 20191 156,2 mln eurot7,711,7
ImportJaanuar 20191 275,1 mln eurot-1,41,7