Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20191 324 8200,4
Keskmine brutokuupalk20181 310 eurot7,3
I kvartal 20191 341 eurot-3,27,9
Jaanuar 20191 309 eurot-10,17,3
Veebruar 20191 317 eurot0,68,6
Märts 20191 396 eurot6,07,8
Töötuse määr, %20185,4
I kvartal 20194,7
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20183,4
Juuni 20190,22,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %20181,7
I kvartal 20190,52,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20184,1
Mai 20190,31,2
SKP jooksevhindades201825 678,1 mln eurot
I kvartal 20196 316,5 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201819 896,1 mln eurot3,9
I kvartal 20194 827,4 mln eurot-7,84,5
EksportMai 20191 340,7 mln eurot7,78,3
ImportMai 20191 445,4 mln eurot3,42,9