Põllumajandus

2010.a põllumajandusloenduse andmed ja 2001.a põllumajandusloenduse EL nõuetele ümberarvutatud andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Teraviljasaak oli möödunud aastal tunamullusest suurem

artikkel
Laura Kütt, Ivika Aasa

Kasutatava põllumajandusmaa kogupindala 2017. aastal märgatavalt ei muutunud. Põllukultuuride saagid olid suuremad kui eelnenud aastal, kuid palju saaki jäi koristamata. Suurenes sigade ja veidi ka veiste arv. Liha toodeti vähem kui eelnenud aastal, piima ja mune rohkem.

Teravilja saak, 2010‒2017

Loe edasi

Hea saagikus aitas koristuskahjusid veidi kompenseerida

pressiteade nr 11

2017. aastal saadi hektarilt keskmiselt 3967 kilogrammi teravilja, teatab Statistikaamet. See on möödunud aasta ilmastikutingimusi arvestades väga hea tulemus.

Loe edasi

Piimatoodang suurenes veidi

pressiteade nr 10

Esialgsetel andmetel toodeti 2017. aastal 791 800 tonni piima ehk 1% rohkem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks suurenes veidi piimalehmade arv ja suurenes ka aasta keskmine piimatoodang lehma kohta.

Piimatoodang lehma kohta, 1994–2017

Loe edasi

Saagikoristus on poole peal

pressiteade nr 103

15. septembriks oli koristatud 57% teravilja, 47% rapsi ja rüpsi ning 49% kartuli kasvupinnast, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika ja töökohad maal

Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 134)
Raul Omel

Muutused ühiskonnas, eriti majanduses, on kujundanud nii maamajandust kui ka kogu maaelu. Selle tõttu on põllumajanduse osatähtsus lisandväärtuse loomises ja ka tööhõives kahanenud.

Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport Balti riikidest ja Soomest aastatel 2010–2016

Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 45)
Evelin Puura, Mirgit Silla

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on läbi aegade olnud inimkonnale üks olulisemaid tegevusalasid, mis on taganud töö maapiirkondadele ja toidu kogu elanikkonnale. Artiklis vaadeldakse, milliseid põllumajandussaadusi ja toidukaupu on Eestist aastatel 2010–2016 kõige rohkem eksporditud ning mis on olnud nende toodete peamised sihtriigid.

Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajandussaaduste ja toidu tarneahela osa Eesti majanduses

Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 8)
Ants-Hannes Viira

Majanduse arenguga käib kaasas primaarsektori (põllumajandus, jahindus, metsamajandus, kalandus) osatähtsuse vähenemine. Esimene ja teine tööstusrevolutsioona tõid kaasa sekundaarsektori (mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus, ehitus) osatähtsuse märkimisväärse kasvu. Industrialiseerimine vähendas põllumajanduses nõudlust töökäte järele ja nii sai suur hulk töötajaid minna kasvava tööjõuvajadusega sekundaarsektorisse, et anda seal oma panus toodangu suurendamisse, majanduse arendamisse ja elatustaseme parandamisse.

Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 101)
Aili Maanso, Ivika Aasa

2016. aastal suurenes kasutatava põllumajandusmaa kogupindala, vähenes veiste ja sigade arv. Põllukultuuride saagid olid väiksemad kui eelnenud aastal. Piima toodeti sama palju kui eelnenud aastal, liha ja mune aga vähem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Munatarbimine suureneb

Statistikablogi
Eve Valdvee

Statistikaameti andmetel tarbitakse Eestis elaniku kohta 235 muna aastas. See on 4,5 muna nädalas, millest 4,3 kulub inimtarbimiseks ja 0,2 muuks otstarbeks. Inimtarbimiseks arvestatud kogused sisaldavad nii kodus kui ka toitlustusasutustes söömist ning välisturistide tarbitud toitu. Muu otstarve sisaldab haudemunaks ja loomasöödaks kasutatud mune.

Munatarbimine suureneb

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv väheneb endiselt

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 84)
Eve Valdvee, Andres Klaus

2013. aastal paistis, et pikka aega kestnud ja kiire põllumajanduslike majapidamiste arvu vähenemine on peatunud, kuid 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esmased tulemused näitavad, et viimase kolme aastaga on majapidamiste arv uuesti vähenema hakanud. Peale selle on paljud majapidamised oma tegevuse ümber korraldanud. Põhjus on piirangud hooldatava püsirohumaa suurusele, kriis piimatootmises ja Aafrika seakatk.

Väljaande kaas

Loe edasi