Eesti Statistika

Ajaloolised nopped

Eesti alade kohta on statistilist materjali kogutud, töödeldud ja avaldatud üsna pika aja jooksul. See tegevus algas palju varem kui aastal 1921, mil pandi alus iseseisva Eesti riigi riiklikule statistikale. Kahjuks on ajalugu kulgenud selliselt, et järjepidevatest aastakümnete pikkustest statistilistest aegridadest pole Eestis võimalik rääkida ning ka läbi aegade tehtud statistika kättesaadavus tänapäevasel e-kujul on seni üsna piiratud.

Eesti kohta tehtud statistika korrastamine pikkadeks aegridadeks seisab kindlasti ees, samuti ka e-ajastule eelnenud statistika viimine digitaalsele kujule. Päris stardipositsioonil siiski enam ei olda, üksikuid sellesuunalisi katsetusi on tehtud. Näiteks ilmus 2007. aastal Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse väljaandel Martin Klesmenti ja Jaak Valge raamat „Eesti rahvastiku majandustegevuse näitarve XX sajandil”. Väikese katsetuse on selles suunas teinud ka Statistikaamet, kes Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks üllitas statistikavalimiku „Aegamööda asi kaunis”. Oluline tähis sellel teel on Ene-Margit Tiidu 2011. aastal ilmunud raamat „Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust“. Mõeldud on Eesti Statistika e-ajastule eelnenud väljaannete viimisele digitaalsele kujule.

Selle rubriigi eesmärk on teha huvilistele kättesaadavaks see osa ajaloolisest Eesti piirkondlikust statistikast, mille e-kujule on portaali haldadajatel juurdepääs, kuid mis üldjuhul Statistikaameti andmebaasis avaldamist ei leia. Tegemist ei ole andmete ja muu materjali süsteemse avaldamisega, kuid meie arvates väärib ka seni üsna juhuslikult tehtud töö kõikidele huvilistele kättesaadavaks tegemist. Loodame, et rubriik leiab kasutust ja selle laiendamisele aitavad kaasa ka portaali pidamisega otseselt mitte seotud inimesed. Kui kellelgi leidub e-kujule viidud piirkondliku statistika materjale, mida võiks ka laiemale avalikkusele kättesaadavaks teha, siis palun saatke need avaldamiseks portaali haldajatele aadressil piirkond at stat dot ee.

8888