Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2008

Anastassia Žegulova. Piirkondlik sisemajanduse koguprodukt. – Maakonnad arvudes. 2003–2007. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Anu Külaviir. Valglinnastumine – väljakutse valdadele. – Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Kalev Härk. Valgamaa – Eesti lõunavärav. – Maakonnad arvudes. 2003–2007. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Kristi Lehto. Brutotulu erinevused vanuse ja soo järgi. – Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Kristi Lehto. Eesti regionaalareng. – Maakonnad arvudes. 2003–2007. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Kristi Lehto. Haridus Eestis, 1922–2006. – Eesti Statistika Kuukiri. 2/08. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Mare Ainsaar. Lastepäevahoiu regionaalsed erinevused Eestis. – Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Maret Helm-Rosin. Majanduse rahvastik Eesti piirkondades aastal 2006. – Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Mihkel Servinski. Eesti, Leedu ja Läti tööturu põhinäitajad ja piirkondlikud erinevused. – Maakonnad arvudes. 2003–2007. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid. Järvamaa pilootuuring. Tartu: Geomedia, 2008

Mihkel Servinski, Anne Karjus, Krista Valdvee. Strateegiliste eesmärkide täitmisest Viljandi maakonnas. – Viljandimaa arengus. Viljandi: Viljandi Maavalitsus, 2008

Mihkel Servinski, Anne Karjus, Krista Valdvee. Viljandimaa 10 aastat hiljem. – Viljandimaa arengus. Viljandi: Viljandi Maavalitsus, 2008

Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv. Kohaliku omavalitsuse teadmistepõhine teostamine Eestis: avaliku sektori andmekogud otsustuste alusena. – Linnad ja vallad arvudes. 2008. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad