2015. aasta rände andmeid tutvustav pressikonverents (23. mai 2016)

Ettekanded

Ene-Margit Tiit: Residentsuse indeks ja selle kasutamine välisrände arvutamisel
Alis Tammur: Eesti välisränne 2015. aastal
Mihkel Servinski: Eesti-sisene ränne aastal 2015

Pressiteade

Residentsuse indeksi rakendamine rahvastikustatistikas